Burlövs kommun

Buller

Buller från vägar och järnvägar är ett av Burlövs största miljöproblem. På grund av sitt strategiska läge är Burlöv en transitzon, som korsas av infrastruktur som är nödvändig för hela landet. Därför är hanteringen av buller i samhällsplaneringen en av de viktigaste utmaningarna för vår kommun.

Hälsoeffekter av buller

Kunskapen om vilka hälsoeffekter buller orsakar har ökat under senare år. Tidigare såg man främst buller som ett komfortproblem. Nu vet man att det stör inlärning, beteende, sömn och återhämtning. Mer information om buller och riktvärden hittar du på Naturvårdsverkets hemsida och Folkhälsomyndighetens hemsida (sök på buller).

 

En rapport om trafikbullret i Burlöv med underlag för fler bulleråtgärder har sammanställts under 2016. Du hittar rapporten med bilagor under fliken Läs mer länger ner på sidan.

Vart vänder jag mig om jag störs av buller?

Börja med att försöka ta reda på vart bullret kommer ifrån. Vänd dig sedan till den som äger orsaken till störningskällan. Är det ett företag som orsakar oväsen så kontaktar du det. Kommer bullret från motorväg eller järnväg är det Trafikverket som du vänder sig till. Störs du av buller i din bostad kontaktar du din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Det är sedan deras ansvar att utreda saken.

 

Är det din granne som orsakar störningen försök att först prata med denne om problemet. Kanske leder det till att störningen upphör eller minskar till en för dig acceptabel nivå. Minskar inte störningen, eller om du inte vågar ta kontakt med grannen, hör då av dig till din fastighetsägare eller bostadsrätts­förening.

 

Om inget av ovanstående hjälpt kan du kontakta miljö- och byggnämnden. Vi kontaktar då den som är ansvarig för att få höra dennes synpunkter och för att få reda på vad den ansvarige tänker göra. Vi kan göra en preliminär bedömning om vi misstänker att riktvärden för buller överskrids. Anser vi att så är fallet har vi möjlighet att ställa krav på utredningar, t.ex. bullermätning/-beräkning. Visar det sig att riktlinjerna för buller överskrids, kan den som är ansvarig krävas utföra åtgärder för att minska bullret.

 

För att underlätta ärendehanteringen ser vi helst att klagomål lämnas in på vår blankett, se under E-tjänster och blanketter.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö