Burlövs kommun
www.burlov.se

Detaljplan för Burlöv 3:48 m.fl., östra Burlövs egnahem

Planområdet ligger i den östra delen av Burlövs Egnahem och är cirka 3,4 ha stort.

Detaljplanens syfte är dels att pröva lämpligheten att bebygga området med 1- och 2-planshus, dels att förbättra trafiksituationen på Astervägen genom att en matargata byggs öster om den tillkommande bebyggelsen. Detaljplanen upprättas för att kunna använda ett område, som tidigare utgjort handelsträdgård, för bostadsändamål. I detaljplanen ingår dessutom gatumarken för Astervägen och Smedjevägen fram till Dalbyvägen i söder.


Planförslaget innefattar:

  • Ett kvarter med möjlighet att bygga cirka 50 lägenheter med en total byggnadsyta på cirka 4 000 kvm.
  • En matargata som förbinder ekodukten över Yttre Ringvägen med befintligt ga-tusystem inom Burlövs egnahem.
  • En gång- och cykelväg genom området för att underlätta för de oskyddade trafi-kanterna att säkert röra sig inom egnahemsområdet.


Detaljplanen planläggs med standardförfarande. Processen kan vid behov komma att utökas till utökat förfarande.


Detaljplanen var på samråd under sommaren 2019. Du hittar samrådshandlingarna nedan.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö