Burlövs kommun
www.burlov.se

Ny riskklassning och efterhandsdebitering av livsmedelsverksamhet från 2024

En bit mat

2024 börjar Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter att gälla. Samtidigt införs efterhandsdebitering vid kontroll av livsmedelsverksamhet.

Ny riskklassning av livsmedelsverksamhet

2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Det innebär att alla livsmedelsföretag behöver lämna in nya uppgifter och klassas om under 2023 för att följa de nya reglerna.

 

Hur lämnar jag in mina uppgifter?

Du lämnar enklast in uppgifterna genom att använda vår nya e-tjänst för omklassning som har tagits fram nationellt tillsammans med andra myndigheter. Länk till
e-tjänsten hittar du längre ner på denna sida.

 

Efter att du lämnat de uppgifter vi behöver skickas ett beslut om din nya riskklassning ut som börjar gälla först 2024. Den nya riskklassningen styr hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under 5 år.

 

Efterhandsdebitering

Från och med 1 januari 2024 betalar du efter att vi kontrollerat din livsmedelsverksamhet, så kallad efterhandsdebitering.

 

Du betalar timtaxa för kontrollen

Den avgift du betalar grundar sig på den tid som kontrollen tar samt för- och efterarbete, som exempelvis:

  • förberedelse inför kontrollen
  • kontroll på plats/distans/kontoret
  • granskning av inkomna uppgifter och handlingar
  • administrativ tid
  • provtagning och bedömning av analysresultat
  • bedömning av kontrollresultat
  • skriva kontrollrapport och beslut
  • befogade klagomål/matförgiftningar

 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om timtaxan för livsmedelskontroller. Taxan justeras varje år i enlighet med konsumentprisindex (KPI).

 

Bakgrund till förändringen

Bakgrunden till förändringen är att Sverige 2021 fick en ny förordning (SFS 2021:176) som bland annat reglerar hur myndigheter ska ta betalt för livsmedelskontroller.

 

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö