Burlövs kommun

Vattendrag

Genom kommunen rinner tre vattendrag; Sege å, Kalineån och Alnarpsån. Några sjöar finns inte, men småvatten och dammar finns bland annat vid Stationsparken i Åkarp och vid gångstråket, det så kallade LIP-stråket, vid golfbanan öster om Arlövsgården. Sege å är belägen i kommunens södra delar och mynnar i Öresund, söder om friluftsområdet Spillepeng.

Åar

Sege å är ungefär 40 kilometer lång och kommer från Börringesjön på gränsen mellan Svedala och Trelleborg. Den rinner genom Svedala, Oxie, Staffanstorp för att sedan mynna ut i södra Lommabukten vid friluftsområdet Spillepeng.

 

Kalineån utgjorde ursprungligen en av Sege ås utloppsarmar. Kalinaån är numera uträtad, men fortfarande i förbindelse med Sege å. Nordic Sugar använder vattnet från Kalinan till kylvatten i sin produktion. Kalinaån mynnar vid Tågarps hed i den inre grunda delen av Lommabukten. Nedre delen av Kalinaån utgör gräns mot Malmö kommun.


Alnarpsån är en mindre å som mynnar i Lommabukten, strax norr om Kalinaån. Vid mynningen utgör Alnarpsån gräns mot Lomma kommun.


Ungefär hälften av kommunen avvattnas genom dagvatten till Sege å och ungefär hälften till Alnarpsån. En mindre areal avvattnas till Kalinaån.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö