Burlövs kommun
www.burlov.se

Eldstad, braskamin och skorsten

Eld som brinner i en eldstad.

Tänker du installera en ny kamin eller byta ut din befintliga kamin, eldstad eller rökkanal? Då behöver du göra en anmälan till kommunen. Detta gäller även vid nyinstallation av rökkanal och skorsten. Vid en anmälan behöver du invänta ett startbesked från kommunen innan du kan börja.

Du måste göra en anmälan för att:

 • installera ny eldstad, braskassett eller spisinsats
 • byta braskassett, eldstad eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion. Ett exempel kan vara att du byter från pellet till ved.

Hur lång tid tar en anmälan?

Fyra veckor från det att ditt ärende har kommit in och kommunen har bedömt den som komplett.

I vissa fall kan det behövas bygglov

Vid installation eller väsentlig ändring kan det i vissa fall krävas bygglov om ändringen påverkar husets utseende. Mejla gärna dina frågor till oss om du är osäker på vad som gäller för just din fastighet. Berätta vilken fastighet ditt ärende gäller och vilken åtgärd som du vill göra. Skicka mejlet till: burlovs.kommun@burlov.se.

Slutbesked innan du får börja använda kaminen

Innan braskaminen/eldstaden får tas i bruk, ska den besiktas av en skorstensfejarmästare. Efter slutförd besiktning får du ett sotarintyg som ska skickas in tillsammans med din kontrollplan. Kontrollplanen ska vara ifylld och signerad. När sotarintyget och kontrollplanen inkommit då kan kommunen utfärda ett slutbesked för att du ska börja använda kaminen. Här kan du läsa om kommunens riktlinjer för vedeldning.

Exempel på ritningar och dokument

Exempel på fasadritning Pdf, 290.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på planritning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på kontrollplan Pdf, 27.9 kB, öppnas i nytt fönster.

De här handlingarna behöver du skicka in

En fasadritning visar hur byggnadens fasader ser ut utvändigt, till exempel material och färg. Om du gör ändringar på en befintlig byggnad ska det befintliga utseendet redovisas och sedan det planerade åtgärderna på den nya fasaden.


Vanligtvis har en byggnad fyra fasader, exempelvis mot söder, norr, öster och väster. Alla fasader ska finnas med och beskrivas på ritningen. På ritningen anger du vilket väderstreck som fasaden vätter emot, exempelvis ”Fasad mot söder”.


Ritningen ska vara i skala 1:100. Med skala 1:100 innebär det att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm = 1 m). Fasadritning måste uppfylla följande:


 • Ritningen ska uppföras på ett fackmannamässigt sätt, vara måttsatt och tydligt utförd med svarta linjer. (Ej rutat papper)
 • Om åtgärden förändrar marknivåerna ska gamla marknivåer markeras med streckade linjer, nya marknivåer med vanliga hela linjer.
 • Byggnadens alla fasader ska redovisas
 • Förutom den utvändiga fasaden ska ritningen visa taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor och annat som är en permanent del av fasaden.
 • I ritningen, eller på en separat material- och kulörbeskrivning, ska det stå vilka material och färger du valt.


Klicka på den här länken för att se exempel på en fasadritning. Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka in intyg om att produkten är CE-märkt.

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Kontrollplanen krävs för att du ska få ett startbesked efter ett beviljat bygglov.


Kontrollen kan utföras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig (KA). Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet. Kontrollplanen ska vara anpassad till projektet som ska utföras.


I förslaget till kontrollplanen ska det stå

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning. Till exempel krav på konstruktion, brandskydd, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och energihushållning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
 • vem som ska utföra kontrollerna.


Klicka på den här länken för att se exempel på en kontrollplan. Pdf, 150.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Klicka på den här länken för att hämta ifyllningsbar mall för kontrollplan. Pdf, 146.6 kB, öppnas i nytt fönster.


När du är färdig med åtgärden/åtgärderna ska du lämna in kontrollplanen till oss på bygglovsavdelningen. Den ska vara ifylld (datum för varje del i projektet) och undertecknas. Därefter kan du få ditt slutbesked.

Ytterligare handlingar

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om lov eller startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

En planritning visar byggnadens våningsplan ovanifrån med rumsindelning samt eventuella lägenhetsindelningar i skala 1:100. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övreplan, och källarplan.

På planritningen ska du visa följande:

 • Redovisa rumsfunktioner med fast inredning och möbleringsförslag för alla våningsplan.
 • Rumsindelning, dörrar och fönster.
 • Redovisa storlek i m2, samt alla yttre mått, båda för befintliga och tillkommande delar.
 • Eventuell eldstad, rökgång och skorsten
 • Eventuella balkonger eller altaner
 • Entré inklusive eventuella trappor eller hiss.
 • Sektionsmarkeringar ska vara markerade (A:et och pilen är en sektionsmarkering).


Möbler behöver vara inritade så att vi kan bedöma tillgängligheten och användarbarhet för varje våningsplan.


Klicka på den här länken för att se exempel på en planritning Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Skicka in kopia på produktbladet.

Du behöver inte skicka in en fasadritning om det inte tillkommer en ny rökkanal eller skorsten.

Eventuellt kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, men i så fall kontaktar kommunen dig.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö