Burlövs kommun
www.burlov.se

Ändring av bärande konstruktion

Husritningar med verktyg ovanpå.

Funderar du på att göra ändringar av en byggnad som påverkar den bärande konstruktionen eller stommen? Då behöver du göra en anmälan till kommunen och invänta ett startbesked innan du kan börja. Ett exempel kan vara att du vill öppna upp en bärande vägg mellan köket och vardagsrummet.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Vid större och komplexa byggnader behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig. Det är kommunen som avgör om du behöver en kontrollansvarig. Kontakta oss om du är osäker för vad som gäller för just ditt projekt

Hur lång tid tar en anmälan?

Fyra veckor från det att ditt ärende har kommit in och kommunen har gjort en bedömning att ansökan är komplett.

Handlingar du behöver skicka in

Konstruktionsritningen beskriver byggnadens bärande konstruktion, vilka komponenter som används, dimensionerna på dessa och hur de monteras ihop. Ibland behövs flera konstruktionsritningar beroende på hur komplext projektet är.

Vi behöver få in konstruktionsritning för att kunna bedöma om åtgärden uppfyller de tekniska krav som finns.

Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av, till exempel en konstruktör.

Exempel på vad en konstruktionsritning kan visa är:

 • Grundkonstruktionen
 • Stommen
 • Avväxlingar i väggar
 • Takstolar

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Kontrollplanen krävs för att du ska få ett startbesked efter ett beviljat bygglov.


Kontrollen kan utföras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig (KA). Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet. Kontrollplanen ska vara anpassad till projektet som ska utföras.


I förslaget till kontrollplanen ska det stå

 • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning. Till exempel krav på konstruktion, brandskydd, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och energihushållning.
 • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
 • vem som ska utföra kontrollerna.


Klicka på den här länken för att se exempel på en kontrollplan. Pdf, 146.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Klicka på den här länken för att hämta ifyllningsbar mall för kontrollplan. Pdf, 226.8 kB, öppnas i nytt fönster.


När du är färdig med åtgärden/åtgärderna ska du lämna in kontrollplanen till oss på bygglovsavdelningen. Den ska vara ifylld (datum för varje del i projektet) och undertecknas. Därefter kan du få ditt slutbesked.

Ytterligare handlingar

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om lov eller startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

En planritning visar byggnadens våningsplan ovanifrån med rumsindelning samt eventuella lägenhetsindelningar i skala 1:100. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övreplan, och källarplan.

På planritningen ska du visa följande:

 • Redovisa rumsfunktioner med fast inredning och möbleringsförslag för alla våningsplan.
 • Rumsindelning, dörrar och fönster.
 • Redovisa storlek i m2, samt alla yttre mått, båda för befintliga och tillkommande delar.
 • Eventuell eldstad, rökgång och skorsten
 • Eventuella balkonger eller altaner
 • Entré inklusive eventuella trappor eller hiss.
 • Sektionsmarkeringar ska vara markerade (A:et och pilen är en sektionsmarkering).


Möbler behöver vara inritade så att vi kan bedöma tillgängligheten och användarbarhet för varje våningsplan.


Klicka på den här länken för att se exempel på en planritning Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster..

En sektionsritning visar en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan och visar golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera. Ritningen bör vara i skala 1:100.

En sektionsritning ska visa:

 • Rumshöjder
 • Byggnadshöjder
 • Taklutning i grader
 • Bjälklagets placering
 • Färdiga golvnivåer
 • Hur byggnaden ansluter till marken
 • Nivåskillnader mellan befintliga byggnaden och tillbyggnaden.


Klicka här för att se exempel på en sektionsritning Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Eventuellt kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, men i så fall kontaktar kommunen dig.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö