Burlövs kommun

Friggebod

Spacious garage with closed door and wooden walls with hangers on it

En friggebod är ett komplement till ett en- och två bostadshus. Friggeboden ska vara fristående och får inte byggas ihop med någon annan byggnad. Du behöver inget bygglov eller göra en anmälan för att bygga en friggebod om du har ett en- eller tvåbostadshus på den tomt som friggeboden ska byggas på. För att bygga en friggebod gäller följande villkor:

  • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • den ska vara en komplementbyggnad
  • den får vara högst 15,0 m2
  • taknockshöjden får vara högst 3,0 meter
  • den ska vara fristående
  • den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
  • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Här hittar du gällande detaljplaner för Burlövs kommun

Medgivande från granne

Det är dock möjligt att placera en friggebod närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Vilken gräns som avses kan vara olika beroende på var man bygger. Det kan till exempel vara tomtgräns eller fastighetsgräns.

Friggeboden kan inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter till allmän plats som till exempel natur, park, väg eller gata.

Det är du som bygger som ska se till att det finns ett medgivande. Det är en fördel ur bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta. Alla grannar som är berörda ska lämna medgivande. Det innebär till exempel att om en grannfastighet ägs av flera, behöver du medgivande från samtliga fastighetsägare. De berörda grannarna måste i ett Grannemedgivande godkänna en placering närmare gränsen än 4,5 meter. Medgivandet måste gälla exakt den byggnad som ska uppföras. Du behöver inte skicka in medgivandet till kommunen.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö