Burlövs kommun
www.burlov.se

Inomhusmiljö

Om du har problem med inomhusmiljön, till exempel med temperatur, ventilation, buller, ohyra, fukt och mögel ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare. Fastighetsägare är skyldiga att följa de krav som finns om bostadsstandarder för att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa. Det är också viktigt att du som hyresgäst ser till att inte utföra några åtgärder som kan ge problem med inomhusmiljön.

Miljö och byggnämnden gör bedömning

Efter att du har kontaktat din fastighetsägare och om inget har blivit gjort eller om problemet kvarstår kan du vända dig till miljö- och byggnämnden. Vi kontaktar då fastighetsägaren för synpunkter och om det finns behov utför vi en inspektion i din bostad. Vi har möjlighet att ställa krav på fastighetsägaren att utreda bristerna och genomföra åtgärder. Innan vi kan ställa några krav måste vi ha bedömt att bristerna kan innebära en risk för olägenhet för hälsan.

 

Miljö- och byggnämndens bedömningar utgår bland annat från Folkhälsomyndighetens allmänna råd om t.ex. ventilation, temperatur, fukt och mikroorganismer (mögel). Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Äger du själv din bostad (villa eller radhus) och har problem med fukt eller ohyra, bör du kontakta ditt försäkringsbolag.

Om du stör dig på till exempel grannens husdjur eller eldning bör du i första hand själv prata med grannen om saken. Om problemet inte går att lösa kan du kontakta miljö- och byggnämnden.

 

För att underlätta ärendehanteringen ser vi helst att klagomål lämnas in på blanketten för klagomål på störning, se nedan. Du får vara anonym, men det kan i vissa fall innebära att ditt klagomål inte kan handläggas.

Fastighetsägarens egenkontroll

Fastighetsägare ska sköta sina fastigheter så att de boende inte får besvär av brister i byggnaden. För att uppfylla detta krävs bland annat en fortlöpande egenkontroll. Egenkontrollen kan innefatta kontroller av varmvattensystem, inomhustemperatur, radon, ventilation, buller, fukt och mögel, skadedjur mm.

Mer information om fastighetsägares egenkontroll hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö