Burlövs kommun
www.burlov.se

Rökfria miljöer

Bild från Pixabay.com

Den som inte röker har rätt till rökfria miljöer. I tobakslagen står det på vilka platser som rökning är förbjuden.

Rökfria miljöer

Från den 1 juli 2019 utökas rökförbudet. Rökförbudet omfattar rökning av tobak samt andra produkter, exempelvis elektroniska cigaretter, vattenpipor och annat som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Rökning ska vara förbjuden:

  • på uteserveringar,
  • vid entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till,
  • i områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik,
  • på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrotts-utövning, och
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Rökförbud i offentliga lokaler

Det är förbjudet att röka i offentliga lokaler. Trots förbudet är det möjligt att i vissa fall ordna särskilda rum eller utrymmen där rökning får ske. En förutsättning är att röken inte påverkar de utrymmen som ska vara rökfria.

Ansvar för att upprätthålla rökförbudet

Det är du som verksamhetsutövare, ägare eller på annan grund disponerar en yta eller utrymme som ansvarar för att rökförbudet efterföljs på din uteservering eller lokal. Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas.


Miljö- och byggavdelningen ska utföra tillsyn för att kontrollera att rökförbud följs, på bland annat serveringar och skolor.

Varför rökförbud?

Det har länge varit känt att rökning bidrar till en mängd olika hälsorelaterade problem och även passiv rökning är en stor hälsorisk. Tobakslagen kom till för att minska rökningen men också för att skapa rökfria miljöer. Ytterligare ett syfte med lagen är att förebygga att barn och ungdomar börjar röka.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö