Burlövs kommun

Öresund och Lommabukten

Lommabukten utgör Burlövs kommuns kust mot Öresund. Buktens grunda och mjuka bottnar är ekologiskt värdefulla för fåglar och fiskar. Vadarfåglar går i det grunda vattnet och äter av musslor och maskar. I bukten leker även flera av våra vanligaste fiskar. Den rika tillgången på föda gör bukten till en god plats för uppväxt.

Tågarps Hed

Tågarps hed kallas strandängen närmast intill kommunens kuststräcka. Strandängarna har nyttjats som betesmark ända sedan bronsåldern. Området översvämmas årligen. I kombination med att ängarna betas, har ett mycket speciellt djur- och växtliv skapats. Lommabukten och delar av strandängarna har av riksdagen utpekats som ett så kallat Natura 2000-område. Det innebär att det bedöms som särskilt skyddsvärt inom EU. Området har nu också blivit naturreservat och marintreservat, vilket att betyder att skyddet stärkts ytterligare och en skötselplan tagits fram.

Lommabukten

Lommabukten är den del av Öresunds kuststräcka som är mest belastad av näringsläckage och därmed mest utsatt för övergödning från den svenska sidan av Öresund. För att följa kvalitetsförändringar och för att kunna medverka till miljöförbättringar deltar kommunen i Öresunds Vattenvårdsförbund. Detta samarbete omfattar kustkommuner, industrier och vattenorganisationer längs Skånes Öresundskust.

 

Ett samarbete finns även mellan svenska och danska kommuner/regioner, det så kallade Öresundsvattensamarbetet.

Naturpunkt strandäng

Naturpunkt Strandäng är en informationssatsning om regionens rika strandängar, där bland annat Tågarps hed ingår. Projektet är ett sk. NIP (LONA)-projekt (med delvis statlig finansiering) som Burlövs kommun driver tillsammans med Lomma kommun, Malmö stad, SYSAV och Skånes ornitologiska förening.

Sommaren 2008 invigdes tre "informationstorg", bl.a. på Spillepengen där man kan läsa om strandängarnas ekologi, kulturhistoria, växter och djur. En broschyr med information och kartor har också att tagits fram. Informationssatsningen ska ge en ökad medvetenhet om naturen och en förståelse varför det är så viktigt att skydda dessa känsliga och vackra miljöer. Tanken är även att locka besökare till området, även om vissa restriktioner gällande tillgänglighet måste hållas för att inte störa det känsliga fågellivet. 

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö