Burlövs kommun

Detaljplaner

Från  Bergslagsbild, planavdelningen våren 2020

Information om gällande detaljplaner finns här. Det finns även beskrivet vilka detaljplaner som är under framtagande.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som talar om vad marken inom ett område får användas till. Den reglerar om och hur marken får bebyggas, var gator och parker ska finnas och liknande frågor.


Kommunen har planmonopol och bestämmer när en detaljplan ska upprättas. I planarbetet prövas markens lämplighet för den användning planen föreslår. Det görs en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Planen ska beakta hälsa, säkerhet samt hållbarhetsfrågor.


Processen för att ta fram en detaljplan regleras i Plan-och Bygglagen (PBL).


Vad tillåter detaljplanen?

Innan du köper en tomt eller ett hus är det viktigt att ta reda på vad detaljplanen tillåter och vad planerna anger för omgivningen. Endast sådant som stämmer överens med bestämmelserna i detaljplanen får byggas.


Information om gällande detaljplaner och pågående detaljplaner finns i menyn i vänsterkanten.


Planbesked

Den som vill att en ny detaljplan ska upprättas eller att en detaljplan ska ändras kan söka planbesked för det aktuella området Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är kommunstyrelsens planutskott (PLU) som bestlutar om planbesked.


I planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att påbörja ett planläggningsarbete samt en tidsplan för arbetet. Beskedet är inte bindande och kan inte överklagas. Ta gärna kontakt med någon på Tillväxtavdelningen om du ska söka planbesked.


Kostnaden för planbesked och för planarbete regleras i taxa antagen av kommunfullmäktige. Pdf, 275.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö