Burlövs kommun

Trafikplan

En viktig del i den översiktliga planeringen är att arbeta med trafikfrågor och att ha planer och strategier för framtidens trafik. Därför har en Trafikplan för hela Burlövs kommun tagits fram. Kommunfullmäktige antog planen den 20 oktober 2014. Trafikplanen har även fungerat som underlag till översiktsplanen, "Framtidsplan för Burlövs kommun".

Minskad bilanvändning önskas

Det är mycket angeläget att bilanvändningen i kommunen minskar om kommunen ska kunna växa på ett hållbart sätt. Utbyggnaden av Södra stambanan till fyra spår, ombyggnation av stationerna samt stationsnära bebyggelse gör att förutsättningarna för att åka kollektivt i, till och från Burlöv är och blir mycket goda. De gula blomsterplanteringarna i bilden symboliserar de framtida fyra järnvägsspåren.

Hållbart resande

Utgångspunkten för Trafikplan Burlöv är att strategier och åtgärder ska leda i riktning mot ett mer hållbart resande. Burlövs kommun är en geografiskt liten kommun med nationellt betydande infrastruktur.

Pendlarkommun 

I Trafikplanen redovisas en nulägesanalys som visar att Burlövs kommun är en utpräglad pendlingskommun med större inpendling än utpendling. Mer än hälften av alla resor sker dock med bil. I Framtidsplanen planeras för en utveckling och förtätning av befintliga stationsområden i Arlöv och Åkarp, vilket ger förutsättning för en minskad bilanvändning i kommunen.

Inriktning för framtidens trafik 

En framtida inriktning för trafiksystemet i Burlövs kommun presenteras baserat på följande övergripande mål: 


  1. Fler gående och cyklister
  2. Tydligare och tillgängligare trafiksystem
  3. Stärkta förutsättningar för kollektivtrafiken
  4. Minskad negativ hälsopåverkan
  5. Tryggt och säkert trafiksystem
  6. Öka samverkan
  7. Påverka trafikbeteendet
  8. Effektiv parkering
  9. Estetiskt tilltalande trafiksystem

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö