Burlövs kommun
www.burlov.se

Miljöstrategiskt arbete

Man med son bland stenar vid vattendrag

Burlövs kommuns miljöprogram 2030 är vårt lokala miljöprogram för att nå de nationella målen.

Stöd till miljöåtgärder

Progammet beskriver ramåtgärder för att vi ska uppnå de av riksdagen beslutade miljömålen. Miljöprogrammet ger stöd till miljöåtgärder i såväl planering som i investeringar och förändringar i befintliga miljöer.

Dokument för miljöförbättringar

Andra viktiga dokument som kommunen antagit för det miljöstrategiska arbetet är bland andra Energi- och klimatstrategi, Kretsloppsplan, och Plan för Burlövs vatten liksom VA-plan och VA Dagvattenstrategi.

Äldre miljöprogram och miljöbokslut

Miljömålen följdes tidigare upp kommunens miljöbokslut där åtgärder genom åren finns beskrivna. Miljöboksluten hade alltid ett tema eller en kunskapsfördjupning. Ta gärna del av våra äldre miljöprogram och miljöbokslut. Burlövs kommuns miljöarbete följs idag upp i årsredovisningen som omfattar kommunens total hållbarhetsarbete.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö