Burlövs kommun
www.burlov.se

Miljöstrategiskt arbete

Vi arbetar ännu efter det miljöprogram som fastslogs för perioden 2009-2015.

Lokalt miljöprogram för att nå de nationella miljömålen

Progammet beskriver mål, delmål och åtgärder för att vi ska uppnå de av riksdagen beslutade miljömålen. Miljöprogrammet ger stöd till miljöåtgärder i såväl planering som i investeringar och förändringar i befintliga miljöer.

Miljöbokslut

Miljömålen följs årligen upp i kommunens miljöbokslut där åtgärder under året finns beskrivna. Miljöboksluten har alltid ett tema, en kunskapsfördjupning, och finns att ladda ned på hemsidan.

Dokument för miljöförbättringar

Andra viktiga dokument som kommunen antagit för det miljöstrategiska arbetet är bland andra Energi- och klimatstrategi, Energieffektiviseringsstrategi, Naturvårdsplan och Vattenplan.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö