Burlövs kommun

Stora Bernstorp

Flygbild över Stora Bernstorp

Burlövs kommun har två etablerade handelscentrum: Burlöv Center och Stora Bernstorp. De är båda viktiga arbetsgivare i kommunen. De är också stora dragplåster som lockar besökare.

Historik

Området runt Stora Bernstorp har historiskt sett präglats av jordbruk och flera gårdar eller rester av gårdar finns i landskapet. Handelsområdet har fått sitt namn efter gården Stora Bernstorp. Boningshuset på gården Stora Bernstorp byggdes 1794 och återuppbyggdes efter en brand 1895. Till gården hör en personalbostad från 1900 samt ett vackert lusthus från 1906.

Vy över damm och Stora Bernstorps gård.

Vy mot Stora Bernstorps gård.

Burlövs kommun och Malmö stad träffade i slutet av 1980-talet en överenskommelse om utbyggnad av ett industriområde vid Stora Bernstorp. Området var runt 100 hektar stort och Burlöv skulle ansvara för området norr om riksväg 11. Så småningom kom även planer för ett stort handelscentrum. Stora Bernstorp har under årens lopp byggts ut med både industrier och handel.

 

Stora Bernstorp växer

Stora Bernstorp fortsätter att utvecklas och hösten 2023 fick två nya detaljplaner för handelsetableringar laga kraft.

 

Detaljplan för del av Sunnanå 12:1 Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Denna detaljplan ger möjlighet för icke störande verksamhet, handel och kontor. Syftet är också att bevara naturmark som är en del i den övergripande grönstrukturen i området samt att skydda befintliga alléer som omfattas av biotopskydd. Utökning av gatumark längs med Vassvägen syftar till att skapa ett dike för att ta hand om skyfallsvatten.

 

Detaljplan för Sunnanå 12:56 m.fl., Videörtsvägen Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplanen ger möjlighet för handel med livsmedel och drivmedel. Syftet är också att bebyggelsen ska fungera väl i sitt sam­manhang längs E6/E20 och att storskaliga byggnads­delar ska ges ett lugnt och harmoniskt uttryck.

 

Grönstruktur och vatten

Ett av kommunens mest värdefulla naturområden, Bernstorps mosse, ligger vid gränsen till Stora Bernstorps handelsplats. Sege å som rinner genom kommunen är också ett viktigt ekologiskt stråk i de södra delarna av Burlöv. Som en del av de nya handelsetableringarna kommer befintlig dagvattendamm i nordöst att vidareutvecklas samtidigt som en skyfallsyta kommer att skapas för att ta hand om vatten vid stora regn.

Kor på Bernstorps mosse

Kor på Bernstorps mosse.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö