Burlövs kommun

Lekplatser i Åkarp

Beskrivning

Lekplatsen är belägen vid Falkvägen i Åkarp i en lummig liten park mellan småhusbebyggelse.

Funktioner

Gunga och klättra, sandlek, snurra, bollek och sittplatser.

 

Adress

Falkvägen 12, Åkarp.

Kollage som visar Gröningens lekplats i fyra bilder, rutschbana, gungdjur, gungor med skog runtomkring

Gröningens lekplats

Beskrivning

Lekplatsen är belägen på grönområdet söder om Galjonsvägen. Namnet på lekplatsen beror på att platsen har ankytning till Kockumsområdet i Åkarp.

Funktioner

Gunga, rutschbana, sandlek och sittplatser.

 

Adress

Galjonsvägen 25, Åkarp

Kollage som visar Dockans lekplats i fyra bilder, gunga, rutschbana, kryptunnel och sandlåda

Dockans lekplats

Beskrivning

Lekplatsen är en belägen mellan Färsvägen och Göingevägen i Åkarp bland småhusbebyggelse.

 

Funktioner

Gunga, rutschbana, sandlek och sittplatser.

 

Adress

Göingevägen 18, Åkarp.

Kollage som visar Kastanjens lekplats i fyra bilder, sandlåda, gunga och gummibeklädd yta.

Kastanjens lekplats

Beskrivning

Lekplatsen är belägen i Harakärrsparken bland småhusbebyggelse. Runt lekplatsen i parken finns det stora ytor som ger utrymme för olika former av fri lek, bollspel m.m. Kullen ger möjlighet till pulkaåkning på vintern.

 

Funktioner

Gunga, rutschbana, sandlek och sittplatser.

 

Adress

Brännmästarevägen 27 A, Åkarp.

Kollage som visar Tvättmästarens lekplats i fyra bilder, rutschbana, gungdjur och gungor med sand som underlag

Tvättmästarens lekplats

Beskrivning

Lekplatsen är belägen i ett villaområde mellan Bjärevägen och Frostavägen i Åkarp.

 

Funktioner

Gunga och klättra, rutschbana, sandlek, snurra, bollek och sittplatser.

 

Adress

Frostavägen 14, Åkarp

Kollage som visar Bilens lekplats i fyra bilder med en grön jeep, gungställning, rutschbana och sandlåda

Bilens lekplats

Beskrivning

Lekplatsen är belägen mellan Kristallvägen och Tvättmästarevägen bland ett villaområde i Åkarp.

 

Funktioner

Gunga, rutschbana och sandlek.

 

Adress

Tvättmästarevägen 19 A, Åkarp

Kollage i fyra bilder som visar Kastanjen lekplats, gungdjur, gunga och rutschkana på underlag av sand

Kristallens lekplats

Beskrivning

Lekplatsen är en belägen i mellan Pilvägen och Nils Anders väg i Åkarp i ett småhusbebyggelseområde.

Funktioner

Gunga och klättra, rutschbana, sandlek och sittplatser.

 

Adress

Nils Anders väg 28 A, Åkarp

Fyra bilder i kollage som visar Bakfickans lekplats, med sandlådor, lekhus, kryptunnel oh gungor

Bakfikans lekplats

Beskrivning

Lekplatsen är belägen mellan Ljunitsvägen och Vallmovägen i Åkarp i ett villaområde.

Funktioner

Gunga, sandlåda, snurra och sittplatser.

 

Adress

Ljunitsvägen 2 A, Åkarp.

Kollage som visar fyra bilder av Vallmons lekplats, gungdjur, snurrlek och gungor

Vallmons lekplats

Beskrivning

Lekplatsen är belägen mellan Myntevägen och Lavendelvägen i Åkarp i ett villaområde.

Funktioner

Gunga och klättra samt sittplatser.

 

Adress

Lavendelvägen 8, Åkarp.

Kollage som visar fyra bilder av Solrosens lekplats, gungdjur, klätternät och gungor på underlag av gummi

Solrosens lekplats

Beskrivning

Lekplatsen är belägen mellan Släggvägen och Diskusvägen i Åkarp i ett villaområde.

Funktioner

Gunga och klättra, rutschbana, sandlek och sittplatser.

 

Adress

Släggvägen 8 A, Åkarp.

Kollage som visar fyra bilder av Jeepens lekplats, med bild på en bil, rutschbana, gungor och sandlåda

Jeepens lekplats

Beskrivning

Lekplatsen är belägen i Svanetorpsparken mellan Skånevägen och Albovägen i ett villaområde.

 

Funktioner

Gunga och klättra, sandlek, balans, snurra och sittplatser.

 

Adress

Albovägen 22, Åkarp

Kollage som visar fyra bilder av Svanens lekplats med bild på gunga, färgglatt klätternät och balanshinderbana

Svanens lekplats

Beskrivning

Lekplatsen är belägen sydväst om Ljungvägen. Namnet Tunnellekan kan härledas till det stora rör som går rakt igenom vallen. Inom området finns en vall som används för bl.a. pulkaåkning om vintern.

Funktioner

Gunga och klättra, rutschbana, sandlek och sittplatser.

 

Adress

Kjellsons väg 22, Åkarp.

Kollage av fyra bilder som visar Tunnellekans lekplats, med brandbil, koja, gungor och rutschkana

Tunnellekans lekplats

Beskrivning

Lekplatsen är belägen mellan Nils Pers väg och Åkervägen i Åkarp i ett villaområde. Bredvid lekplatsen finns en fotbollsplan och boulebanor.


Funktioner

Gunga, rutschkana, sandlek, bollek och sittplatser.

 

Adress

Åkervägen 59, Åkarp.

Kollage som visar fyra bilder av Björnens lekplats, med gungdjur, rutschbana och en lekskulptur i form av björnar

Björnens lekplats

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö