Burlövs kommun
www.burlov.se

Laddinfrastruktur

Projektet är för tillfället i entreprenadfasen


Burlövs kommun bygger ut laddplatser för elbilar på samtliga fastigheter som har 20 eller fler parkeringsplatser. Vissa av platserna är avsedda för kommunens egna fordon men de flesta är öppna för allmänheten att använda. För att hantera betalning har kommunen upphandlat Monta. Utbyggnaden påbörjades 2022 och kommer att vara klar under 2024.

Beräknad tid för färdigställande: December 2024.

Entreprenör: Granitor.

Kommande under 2024:

Tågarpskolan, Vårboskolan, Svenshögskolan, Dungens förskola, Östragårdens förskola, Möllegården och Burlövs ryttarförening.

Genomförda:

Burlövsbadet, Medborgarhuset, Lillevångshallen, Humlemadskolan, Harakärrsgården
och Åkarps IP/Dalslundskolan.

Bakgrund:

Enligt kommunens antagna "Riktlinjer för utformning och reglering av parkering i Burlövs kommun" ska kommunen verka för tillgänglig laddinfrastruktur på både allmän platsmark och kvartersmark.

Sedan den 15 maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i plan- och bygglagen (PBL). Därutöver ställs retroaktiva krav på befintliga byggnader som ska vara genomförda före den 1 januari 2025. Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus med fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon.

Burlöv ska enligt kommunfullmäktiges mål ge förutsättningar för kommuninvånarna att leva miljövänligt och ha god hälsa. El-fordon minskar mängden utsläpp av växthusgaser, luftföroreningar och buller lokalt. För att kommunens egen fordonsflotta ska ställas om till mer hållbar behöver bland annat laddinfrastrukturen utvecklas.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö