Burlövs kommun
www.burlov.se

Laddinfrastruktur

Projektet är för tillfället i planeringsfasen


Beräknad tid för färdigställande: December 2024.

Entreprenör: Ej utsedd.

Enligt kommunens antagna Riktlinjer för utformning och reglering av parkering i Burlövs kommun ska kommunen verka för tillgänglig laddinfrastruktur på både allmän platsmark och kvartersmark.

Sedan den 15 maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i plan- och bygglagen (PBL). Därutöver ställs retroaktiva krav på befintliga byggnader som ska vara genomförda före den 1 januari 2025. Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus med fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon.

Burlöv ska enligt kommunfullmäktiges mål ge förutsättningar för kommuninvånarna att leva miljövänligt och ha god hälsa. El-fordon minskar mängden utsläpp av växthusgaser, luftföroreningar och buller lokalt. För att kommunens egen fordonsflotta ska ställas om till mer hållbar behöver bland annat laddinfrastrukturen utvecklas.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö