Burlövs kommun
www.burlov.se

Översiktlig planering

Från  Bergslagsbild, planavdelningen våren 2020

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Ortsanalyser

Burlövs kommun har låtit ta fram ortsanalyser för de båda tätorterna Arlöv och Åkarp med en arbetsmetod som bygger på den norska metoden "stedsanalyse". Den innebär en systematisering av kunskap för att förstå en orts historia, dess aktuella situation och förutsättningar samt utvecklingsmöjligheter.

 

Ortsanalysen beskriver ortens form som ett resultat av en historisk process där övergripande samhällsutveckling tillsammans med lokala initiativ och drivkrafter har medverkat till ortens utveckling. Ortsanalyserna hittar du längre ner på sidan.

Bevarandeplan

Burlövs kommun har en omfattande Bevarandeplan som antogs år 2000. Planen berör Burlövs kyrkby, 15 bevarandevärda miljöer i Arlöv och Åkarp, 14 gårdar på landsbyggden samt ett antal enstaka hus i Arlöv och Åkarp. Bevarandeplanen fungerar som vägledning vid olika planarbeten och tjänar som grund för bland annat skyddsbestämmelser och stöd vid bygglovs- och rivningsärenden. Bevarandeplanen har följts upp med tillägg till detaljplanerna. Du kan ta del av bevarandeplanen under "Vill du läsa mer?".

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö