Burlövs kommun
www.burlov.se

Installation eller ändring av ventilation

Man i arbetskläder går på vinden och bär på långt rör.

Funderar du på att installera eller göra en väsentlig ändring av befintligt ventilationssystem? Då behöver du göra en anmälan till kommunen. Du måste vänta in ett startbesked från kommunen innan du kan börja.

En väsentlig ändring kan till exempel vara installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet.

I vissa fall kan det behövas bygglov

Vid installation eller väsentlig ändring kan det i vissa fall krävas bygglov om ändringen påverkar husets utseende. Om du är osäker om åtgärden kräver bygglov, skicka gärna din fråga till burlovs.kommun@burlov.se. Berätta vilken fastighet det gäller och vilken åtgärd du vill göra.

Hur lång tid tar en anmälan?

Fyra veckor från det att ditt ärende har kommit in och kommunen har bedömt din ansökan som komplett.

De här handlingarna behöver du skicka in

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de kontroller du som byggherre ska göra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen. Kontrollplanen krävs för att du ska få ett startbesked efter ett beviljat bygglov.


Kontrollen kan utföras av dig, av de entreprenörer du anlitar eller av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig (KA). Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet. Kontrollplanen ska vara anpassad till projektet som ska utföras.


I förslaget till kontrollplanen ska det stå

  • vilka kontroller som ska utföras under projektering, byggskede och eventuell rivning. Till exempel krav på konstruktion, brandskydd, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och energihushållning.
  • hur kontrollerna ska utföras, samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras
  • vem som ska utföra kontrollerna.


Klicka på den här länken för att se exempel på en kontrollplan. Pdf, 150.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Klicka på den här länken för att hämta ifyllningsbar mall för kontrollplan. Pdf, 146.6 kB, öppnas i nytt fönster.


När du är färdig med åtgärden/åtgärderna ska du lämna in kontrollplanen till oss på bygglovsavdelningen. Den ska vara ifylld (datum för varje del i projektet) och undertecknas. Därefter kan du få ditt slutbesked.

Ytterligare handlingar

I undantagsfall kan ytterligare handlingar behövas för att beslut om lov eller startbesked ska kunna beviljas. I så fall kontaktar vi dig.

En planritning visar byggnadens våningsplan ovanifrån med rumsindelning samt eventuella lägenhetsindelningar i skala 1:100. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övreplan, och källarplan.

På planritningen ska du visa följande:

  • Redovisa rumsfunktioner med fast inredning och möbleringsförslag för alla våningsplan.
  • Rumsindelning, dörrar och fönster.
  • Redovisa storlek i m2, samt alla yttre mått, båda för befintliga och tillkommande delar.
  • Eventuell eldstad, rökgång och skorsten
  • Eventuella balkonger eller altaner
  • Entré inklusive eventuella trappor eller hiss.
  • Sektionsmarkeringar ska vara markerade (A:et och pilen är en sektionsmarkering).


Möbler behöver vara inritade så att vi kan bedöma tillgängligheten och användarbarhet för varje våningsplan.


Klicka på den här länken för att se exempel på en planritning Pdf, 106.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Ventilationsritningen ska redovisa hur byggnadens ventilation fungerar. Ritningen ska visa hur rördragningen kommer att se ut och hur tilluft respektive frånluft kommer att anordnas.

Eventuellt kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, men i så fall kontaktar kommunen dig.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö