Burlövs kommun

Vedeldning

Vedeldning påverkar grannarna i din närmaste omgivning! Vi bor tätt inpå varandra. Rök från kaminer och pannor kan vara både irriterande och skadligt för hälsan om man eldar på fel sätt. Därför har vi i kommunen riktlinjer som ni hittar längre ner på sidan. 

Hälsoeffekter

Personerna som sitter framför en värmande brasa upplever främst positiva effekter av eldningen. Men röken innehåller flera miljö- och hälsoskadliga ämnen som även kan vara cancerframkallande. Känsliga personer och personer med nedsatt lungkapacitet, exempelvis astmatiker, är extra känsliga för sot och partiklar.


Därför ska vi vara försiktiga med hur och vad vi eldar och begränsa eldandet till trivseleldning.

Störs grannarna?

Ett enkelt sätt att ta reda på om eldningen stör grannarna är att fråga dem! Ta alltid hänsyn till era grannar och följ de föreskrifter och riktlinjer som finns.

 

Tänk på att var och en som eldar är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Miljö- och byggnämnden kan meddela begränsningar eller eldningsförbud om eldningen medför olägenheter för närboende.

Vedeldning i kaminer och pannor

Eldning med ved i braskaminer, öppna spisar och kakelugnar i tättbebyggda områden bör inte ske annat än i mycket begränsad utsträckning, s.k. trivseleldning. Trivseleldning innebär en till två gånger i veckan och då inte mer än 4 timmar per gång. I områden med eluppvärmda fastigheter är vedeldning alltid ett problem, eftersom röken kan gå in via din grannes mekaniska ventilation. Eldar du i vedpanna för uppvärmning ska denna vara miljögodkänd enligt Boverkets regler.

 

Vedpannor ska även vara kompletterade med ackumulatortank med en minsta volym på 1500 liter.

Vad får man elda?

Bränslet ska vara torrt och rent och inte i för stora bitar. Nyhuggen ved måste ligga torrt minst ett år innan den får användas i brasan. Se till att du har god lufttillförsel när du eldar, annars är risken för pyreldning stor vilket medför extremt stora utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Det är givetvis förbjudet att elda avfall eller målat och impregnerat trä. Sådan eldning ger upphov till mycket farliga rökgaser. Gå gärna ut och se hur röken ser ut! Det ska knappt synas att du eldar annat än som ett daller av vattenånga över skorstenen.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. »

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö