Burlövs kommun

Vedeldning

Vedeldning påverkar grannarna i din närmaste omgivning!

Riktlinjer för vedeldning i kommunen

Vi bor tätt inpå varandra. Rök från kaminer och pannor kan vara både irriterande och skadligt för hälsan om man eldar på fel sätt. Därför har vi i kommunen riktlinjer som ni hittar längre ner på sidan. 

Hälsoeffekter

Personerna som sitter framför en värmande brasa upplever främst positiva effekter av eldningen. Men röken innehåller flera miljö- och hälsoskadliga ämnen som även kan vara cancerframkallande. Känsliga personer och personer med nedsatt lungkapacitet, exempelvis astmatiker, är extra känsliga för sot och partiklar.

 

Därför ska vi vara försiktiga med hur och vad vi eldar och begränsa eldandet till trivseleldning.

 

Ett enkelt sätt att ta reda på om eldningen stör grannarna är att fråga dem! Ta alltid hänsyn till era grannar och följ de föreskrifter och riktlinjer som finns.

Tänk på att var och en som eldar är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Miljö- och byggnämnden kan meddela begränsningar eller eldningsförbud om eldningen medför olägenheter för närboende.

Kontakta oss

Gratis energi- och klimatrådgivning


Meaza Yohannes

0410-73 41 37

energiradgivning@burlov.se

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö