Burlövs kommun
www.burlov.se

Mark till företag

Attraktivt läge för Burlövs kommun

Allt fler företag upptäcker Burlövs strategiskt fördelaktiga läge i hjärtat av Öresundsregionen. Med mindre än en mil till både Malmö och Lund, direkt koppling till E6, E22 och E20 och närheten till Köpenhamn, blir tillgängligheten för transporter mycket god. Södra stambanan passerar genom både Arlöv och Åkarp. I Malmö, Trelleborg och Helsingborg finns viktiga hamnar och på korta avstånd finns flygplatserna Sturup och Kastrup. Vår vision säger det mesta: Burlöv - den lilla kommunen med de stora möjligheterna genom hela livet. Och vi värnar även näringslivet: Burlöv är en kommun för alla företag, med ett företagsklimat som präglas av en rik mångfald och som möjliggör utveckling och tillväxt.

Har du frågor som rör ledig kommunal tomtmark och upplåtelser, är du välkommen att kontakta våra exploateringsstrateger.

Kontakta oss

Joel Liene | Johan Stein

Mark- och exploateringsstrateger

exploatering@burlov.se


040-625 64 42 | 040-625 60 53

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö