Burlövs kommun
www.burlov.se

Mark till företag

Attraktivt läge för Burlövs kommun

Allt fler företag upptäcker Burlövs strategiskt fördelaktiga läge i hjärtat av Öresundsregionen. Med mindre än en mil till både Malmö och Lund, direkt koppling till E6, E22 och E20 och närheten till Köpenhamn, blir tillgängligheten för transporter mycket god. Södra stambanan passerar genom både Arlöv och Åkarp. I Malmö, Trelleborg och Helsingborg finns viktiga hamnar och på korta avstånd finns flygplatserna Sturup och Kastrup. Att vi kallar Burlöv för "den lilla kommunen med den stora närheten", är ingen tillfällighet.

Har du frågor som rör ledig kommunal tomtmark och upplåtelser, är du välkommen att kontakta exploateringsansvarig eller näringslivssamordnaren, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakta oss

Näringslivssamordnare

Krister Persson

Krister.Persson@burlov.se

040-625 63 29

Mark- och exploateringsstrateg

Joel Liene

joel.liene@burlov.se

040-625 64 42

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö