Burlövs kommun
www.burlov.se

Parker, lekplatser, kolonier och naturvård

grön äng med vita blommor

I Burlövs kommun finns ett tjugotal parker och grönområden. Längs kuststräckan ligger Tågarps hed, som blev naturreservat under 2008 och från Kronetorps mölla till Sege å sträcker sig en lång natur- och kulturstig på hela fyra kilometer. Läs mer och upptäck det gröna Burlöv!

Peab är kommunens driftentreprenör

Inom kommunen är det flera olika typer av markytor som Peab sköter om. De tar hand om klippta gräsytor, sköter om planteringar, träd och häckar. Kommunen har dessutom en stor del naturmark, som behöver tillsyn och viss vård. Därutöver utförs skötsel, tillsyn, förnyelse och underhåll av kommunala lekplatser enligt uppdrag från kommunen.


Övriga kommunala ytor är sandytor, hårdgjorda ytor och vattenytor.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö