Burlövs kommun
www.burlov.se

Djurhållning inom detaljplanerat område

Bestämmelserna om djur inom detaljplanerat område finns i Burlöv kommuns lokala miljöföreskrifter.

Djurhållning inom tätort

Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det tillstånd för att hålla följande djur:

 

 • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
 • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
 • Orm (både giftig och icke giftig).

Ansökan om tillstånd

Om du vill ansöka om tillstånd använder du vår e-tjänst nedan. Till ansökan ska följande bifogas:


 • Skötselrutiner - rengöring, utfodringsintervall m.m.
 • Gödselhantering - hur lagras gödsel, hur länge lagras gödseln, var sprids den m.m.
 • Namn och adress på närboende som kan beröras
 • Karta där placering av följande är inritat med måttangivelser:
  1. Gödselförvaring
  2. Utfodringsplats
  3. Djurens utrymme (inhägnad, stall etc.)
  4. Foderutrymme

När du skickar in ansökan är det viktigt att den är så komplett som möjligt för att minska handläggningstiden.

 

För hanteringen av ansökan tas en avgift om 4788 kronor ut. Avgiften är fastställd enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Djurägarens ansvar

Det är djurägaren som är skyldig att känna till de bestämmelser som finns för djurhållningen. Nationellt är det Jordbruksverket som har det övergripande ansvaret för djurskyddet i Sverige. Lokalt är det Länsstyrelserna som har ansvaret.

 

Om ni misstänker att ett djur far illa kontakta Länsstyrelsens djurskyddsavdelning via länsstyrelsens växel, tfn: 010 - 224 10 00.

 

Kommunen ansvarar för miljötillsynen, bland annat avseende gödselspridning, hantering av avfall och bekämpningsmedel samt hälsoskyddsfrågor som kan handla om störningar i form av ljud och lukt från djur.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö