Burlövs kommun
www.burlov.se

Utvecklingsområde Burlöv

Från  Bergslagsbild, planavdelningen våren 2020

Stadsutvecklingsområde Burlöv ligger mellan Arlöv och Åkarp och begränsas av Södra stambanan i norr, motorvägarna E6 och E22 i söder och öster och Kronetorpsvägen i väster. Lundavägen går genom området. Stadsutvecklingsområde Burlöv är ett stort utbyggnadsområde som omfattar cirka 100 hektar.

Stadsutvecklingsområde Burlöv pekas ut som utbyggnadsområde för bostäder, service och verksamheter i både översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun, (aktualitetsförklarad 2018-05-02) och bostadsförsörjningsprogrammet (antaget 2018-09-17).

Gården gav namn åt gatan

Kronetorps gård, som du når via en allé från Lundavägen, har gett namn åt gatan i området. Gården är kulturhistoriskt intressant och ska bevaras och utvecklas.

Planprogram och detaljplan för området

Ett planprogram har tagits fram för hela den nya stadsdelen. I anslutning till den gamla gårdsmiljön finns nya bostadskvarter och en andra etapp av bostadsbebyggelsen håller på att detaljplaneläggas. I den nordvästra delen av området invigdes kommunens nya badhus i mars 2022.

Ny tegelbyggnad med panoramafönster i vintrigt solljus

Nya Burlövsbadet invigdes i mars 2022

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö