Burlövs kommun
www.burlov.se

Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet

Som företagare har du ansvar för att arbeta med egenkontroll. Det innebär att du ska planera och kontrollera din verksamhet så att det inte blir problem i form av störningar och skador på människors hälsa eller miljön.

Varför måste du kontrollera din verksamhet?

Om du inte kontrollerar din verksamhet, ökar risken för negativ miljö- och hälsopåverkan. Det kan handla om förorenade utsläpp eller buller- och luktstörningar. Det kan också vara att det används onödigt mycket energi i din verksamhet. En egenkontroll som fungerar bra är viktig. Eftersom den kan göra att du upptäcker felaktig hantering eller något fel på din utrustning innan det sker en allvarlig skada.

 

Du måste kunna visa att du har kunskap om din verksamhets påverkan på människors hälsa och miljön. Du är också skyldig att följa de regler som finns för till exempel hantering av kemikalier, avfall och utsläpp av processavloppsvatten.

Anpassa egenkontrollen

Hur omfattande egenkontrollen ska vara beror på vilken typ av verksamhet du bedriver, hur stor den är och hur den påverkar miljön och människors hälsa. Det är din skyldighet att bedöma riskerna med verksamheten.

 

Se över vilka rutiner du behöver för att minimera störningar och negativ påverkan på hälsa och miljö. Skriv ner rutinerna och för journal över de kontroller du gör.

Tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter

Det finns särskilda regler om egenkontroll som gäller för tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter. Kraven finns i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. I korthet gäller krav om dokumentation för nedanstående.

 

  • Vem som har ansvar för miljöfrågorna inom företaget.
  • Rutiner för att undersöka utrustning för drift och kontroll.
  • Rutiner för att bedöma riskerna med verksamheten.
  • Rutiner för att rapportera till miljöförvaltningen när det sker driftstörningar som kan påverka människors hälsa eller miljön.
  • En förteckning över de kemikalier som du hanterar.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö