Burlövs kommun
www.burlov.se

Solcellspaneler och solfångare

solceller på tak till flerfamiljshus.

Från den 1 augusti 2018 kommer det inte att krävas bygglov för att på en byggnad inom ett detaljplanelagt område montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form. Åtgärderna ska följa gällande detaljplan.

Bygglov krävs dock fortfarande om

  • Detaljplanen för aktuellt område innehåller bestämmelser om exempelvis bevarande (oftast markerat med q som planbestämmelse)
  • Byggnaden finns med i Bevarandeplan

I och med att åtgärden ska följa gällande detaljplan kan vissa planbestämmelser innebära att solceller/solfångare inte kan uppföras utan bygglov (till exempel bestämmelser om takfärg och lutning på taket).

Observera att åtgärden kan kräva en anmälan om den innebär att byggnadens brandskydd eller bärande konstruktion påverkas.

Läs mer om hur du söker bygglov på sidan fasadändring.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö