Burlövs kommun
www.burlov.se

Farlig verksamhet - Sevesoverksamhet

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen. Den enda anläggning i Burlöv som är klassad som en Sevesoanläggning är Akzo Nobel AB.

Akzo Nobel AB

På anläggningen i Burlövs kommun tillverkas färg och bindemedel för färgtillverkning. Verksamheten ingår i AkzoNobel-koncernen som tillverkar färg och specialkemikalier. Akzo Nobel AB omfattas av den lägre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka.


Vid tillverkning av färg blandas olika råvaror varav en del är brand- eller miljöfarliga. Bindemedel tillverkas genom en kemisk reaktion (polymerisation) som även denna innebär hantering av brand och miljöfarliga råvaror. Huvuddelen av kemikalierna lagras i tank och silos men det förekommer även lösa behållare såsom IBC, fat och dunkar.

Adress och kontaktuppgifter

Staffanstorpsvägen 50, 262 61 Arlöv
Telefon: 040-35 50 00

Hanterade ämnen

Verksamheten hanterar brandfarliga varor och miljöfarliga ämnen såsom lacknafta, alkoholer, lösningsmedel, nitrocellulosa och biocider.

Vad kan hända?

Om en brand skulle uppstå på fabriken kan denna få ett snabbt förlopp på anläggningen och kraftiga brandgaser kan bildas som sprids på och utanför anläggningen. Inom fabriksområdet kan höga halter av farliga brandgaser bildas. Om ett större utsläpp av miljöfarliga kemikalier når Sege å kommer djurlivet skadas.

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Syd planerar och övar för att upprätthålla förmåga att vidta skadeavhjälpande åtgärder i händelse av olycka på anläggningen.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVTs TV-kanaler
  • Stänga fönster, dörrar och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen Länk till annan webbplats..

Räddningstjänsten Syd ansvarar för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Mer information om verksamheten och senaste tillsyn kan får av räddningstjänsten, kontaktuppgifter via www.rsyd.se Länk till annan webbplats. eller Räddningstjänsten Syd, Box 4434, 203 15 Malmö.


Informationen om Akzo Nobel är även publicerad 2023-03-24 på Räddningstjänsten Syds webbplats www.rsyd.se


Informationen här är publicerad 2023-03-30 och är en kopia av informationen på Räddningstjänsten Syds webbplats.

Bakgrund Seveso

Efter en större olycka i den italienska staden Seveso år 1976 påbörjades ett arbete med att ta fram ett EU-direktiv i syfte att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Detta ledde fram till det så kallade Sevesodirektivet.

Information om så kallade Seveso-klassade företag i Burlövs kommun finns sammanställd för Räddningstjänsten Syds område och du hittar en komplett anläggningsförteckning på deras webbplats.

Länsstyrelsen utövar tillsyn av Sevesolagen

Ofta görs Länsstyrelsens tillsyn tillsammans med räddningstjänsten och miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten ligger.

Längst ned på Länsstyrelsen sida hittar du en lista över de besökta anläggningarna.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö