Burlövs kommun

Åarnas vattenkvalitet

Prover tas i åarna minst varannan månad då vattenkvaliteten bedöms. Samtliga åar är övergödda med höga till extremt höga halter av fosfor och kväve. Detta beror främst på läckage av gödselmedel. Inget av kommunens vattendrag är nämnvärt påverkade av försurning. Det råder generellt goda syrgas- och ljusförhållanden i vattendragen, däremot saknas miljökvalitetsdata för metallförekomst.

Miljöprogram

Inom ramen för ett av kommunens äldre miljöprogram utfördes undersökningar av bottenfaunan och en rad kemiska parametrar för Kalinaån och Alnarpsån. Genom att få mer kunskap om vad som finns i vattnet, kan vi framöver utföra åtgärder på rätt sätt och där de bäst behövs.

Kommunen samarbetar med andra intressenter kring åarna för att kunna följa kvalitetsförändringar och för att kunna åtgärda problem. Samarbetet är starkast för Sege å ochch Alnarps Å genom Segeåns Vattendragsförbund. På förbundets hemsida kan man läsa mer om tillståndet i ån, vilka åtgärder som är utförda samt vilka som planeras.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö