Burlövs kommun
www.burlov.se

Regler för dig som har köldmedier

Köldmedier finns till exempel i kylar, frysar, luftkonditionering och i värmepumpar. Vissa köldmedier har en negativ miljöpåverkan genom att de fungerar som växthusgaser. En ökad mängd växthusgaser innebär ökade risker för allvarliga skador på naturen och människors hälsa. För att minska utsläppen av växthusgaser, ställs särskilda krav på dig som är verksamhetsutövare för en köldmedieutrustning. 

Läckagekontroll

Alla som har en köldmedieutrustning som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2-e) eller mer, ska för varje år se till att utrustningen genomgår en läckagekontroll. Det måste ske av ett företag som är certifierat för installation och kontroll av köldmedier. Följande intervaller gäller för läckagekontroll:

5 ton CO2e eller mer - 1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer - 1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer - 1 gång per 3 månader

Om utrustningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Årsrapport vid större anläggningar

Om det på en anläggning finns utrustning med en sammanlagd mängd köldmedier på 14 ton CO2-e eller mer, ska man varje år lämna in en kontrollrapport till miljö- och byggavdelningen. Årsrapporteringen ska vara inlämnad senast den 31 mars varje efterföljande år.

Förbud mot köldmedier med GWP-faktor

Enligt F-gasförordningen är det från och med den 1 januari 2020 förbjudet att installera utrustning innehållande köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (t.ex. R404A). Det också förbjudet att utföra service eller underhåll av kylutrustning med nämnda GWP-faktor om utrustningen har en fyllningsstorlek på 40 ton CO2-ekvivalenter eller mer, motsvarar ca 10 kg R404A.


För mer information om tolkning av F-gasförordningen samt omräkning av läcksökningsintervall hänvisas till branschorganisationens webbplats: Allt om F-Gas som länkas nedan.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö