Burlövs kommun
www.burlov.se

Bostadsförsörjningsprogram

Visionsbild av Kronetorpsvägen

Syftet med Bostadsförsörjningsprogram Burlövs kommun 2018 är att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska ha möjlighet till ett gott boende. Kommunfullmäktige antog programmet den 17 september 2018. 

Utbyggnadsplaner

Kommunen har en mycket god planberedskap med cirka 950 bostäder i gällande planer som är under utbyggnad och cirka 1 000 bostäder i pågående detaljplaner.


Befolkningsprognosen bygger på den prognostiserade utbyggnadstakten och innebär en ökning till drygt 24 000 invånare till år 2027. Detta motsvarar en befolkningstillväxt på 2,9 % per år. Utvecklingen är beräknad utifrån dagens utbyggnadstakt. En så stor befolkningsökning ställer stora krav på kommunens hela organisation.


Fem viktiga strategier för vilka utbyggnadsområden som ska prioriteras är: bygg färdigt pågående projekt, utgå ifrån stationsnära lägen, förtäta, skapa trygghet och utveckla serviceutbudet i samklang med befolkningsökningen.


Ett rimligt tillväxtmål för Burlövs kommun under den närmsta tioårsperioden bedöms vara en årlig befolkningsökning på cirka 2,0 %.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö