Burlövs kommun
www.burlov.se

Västervångskolan och idrottshall

Halvbågeformad modell av skolan.

Modell av hur skolan kommer att se ut när den är klar.

Projektet är för tillfället i projekteringsfasen

Mellan Arlöv och Åkarp kommer en ny F-6 skola (förskoleklass till årskurs sex) att byggas vilket kommer att skapa en mötesplats för elever och föreningslivet.

Skola för 600 elever samt idrottshall och tillagningskök

Entreprenaden ska omfatta skollokaler med tillhörande idrottshall, tillagningskök, aula med attraktiv utemiljö som kommer utmana elever till liv och rörelse. Byggnadens och skolgårdens utformning ska anpassas för att skapa en trygg och lärorik miljö för eleverna. Entreprenaden omfattar även områden och anläggningar avseende bland annat anslutningsvägar för fordonstrafik och gång-och cykelbana.

 

Bygget startar under 2024 är beräknat att vara klart 2026.

Sanerings- och markarbete påverkar trafiken på Lundavägen

Just nu pågår arbete med mark och sanering på platsen för den kommande skolan. Detta innebär att trafiken på Lundavägen mellan Arlöv och Åkarp påverkas tillfälligt. På grund av byggtrafik och arbetarnas säkerhet är framkomligheten begränsad under våren 2024.


Projektnamnet har ändrats från Kronetorpskolan till Västervångskolan.

Hästskoformad modell med mossa på taket.

Modell av hur skolan kommer att se ut när den är klar.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö