Burlövs kommun
www.burlov.se

Regler för sanering av PCB

PCB är en förkortning för polyklorerade bifenyler och omfattar en grupp ämnen med typiska egenskaper för miljögifter. PCB har tidigare använts i många olika produkter, såsom mjukfogar, isolerrutor, golvmassor och som isolator i kondensatorer med mera och kan påverka immunförsvar och fortplantning. Användningen av PCB i fog- och golvmassa förbjöds 1972, men finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess kemiska stabilitet och långa nedbrytningstid.

Anmälan sanering av PCB

Sanering av PCB-haltiga fogar är en miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till miljö- och byggavdelningen minst tre veckor före start. Invänta svar från miljö- och byggavdelningen, i de flesta fall kommer det i form av ett föreläggande om försiktighetsmått.

 

Övriga byggvaror, såsom isolerrutor och kondensatorer som kan innehålla PCB ska dokumenteras och märkas upp. Vid rivning eller ombyggnation ska de PCB-haltiga byggvarorna tas om hand och lämnas som farligt avfall.

 

OBS! Bestämmelserna tillämpas inte på en- och tvåbostadshus som ägs av fysiska personer eller dödsbon och som är indelade som småhus enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Bestämmelserna gäller således inte heller för fritidshus.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö