Burlövs kommun
www.burlov.se

Källsortering och återvinning

kvinna som slänger batterier i ett miljöhus.

Hushåll är skyldiga att sortera ut returpapper, förpackningar och batterier och lämna dessa till de insamlingssystem som finns. För lämpliga insamlingssystem ansvarar producenterna och kommunerna ansvarar för att vårt hushållsavfall transporteras till behandlingsanläggning för återvinning. En bra källsortering, där alla, tar sitt ansvar, är grunden till en miljöanpassad avfallshantering.

Återvinningsstationer

I Burlövs kommun finns återvinningsstationer på tre platser: vid Coop på Arlövsvägen i Arlöv och på Dalslundsvägen samt på Gränsvägen i Åkarp. Här kan hushållen slänga glas, hårdplast, metall, papper/kartong/wellpapp och tidningar. I samtliga av Burlövs Bostäders fastigheter har de boende möjlighet att källsortera sitt avfall fastighetsnära.

Återvinningscentral

Inom kommunen finns ingen återvinningscentral. För de flesta är den närmsta Norra hamnens återvinningscentral i Malmö. Här kan hushållen förutom de vanliga återvinningsfraktionerna även lämna grovavfall, farligt avfall, elektronik, vitvaror, möbler etc.

Insamlat material återvinns

Alla förpackningar och tidningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter. Hård plast, som gamla ketchupflaskor, blir diskborstar, blomkrukor eller, som här i Burlöv, bullerplank! Metallförpackningar blir järnvägsräls, bilkarosser eller armeringsjärn!

Glas, wellpapp och pappersförpackningar blir till nya förpackningar och gamla tidningar blir till nytt tidningspapper eller toalettpapper. 

Det är lönt att källsortera!

Vi sparar miljö, pengar och råvaror. Metall kan t ex återanvändas hur många gånger som helst. För aluminium sparar man t. ex. hela 95% av energin jämfört med om man bryter ny metall och gör produkter.


En vanlig missuppfattning är att miljövinsten äts upp av de ökade transporter som sorteringen kan ge upphov till. Beräkningar visar på att de energi- och miljövinster som görs vid materialåtervinningen är så stora, att de eventuella ökade transporterna är väl motiverade.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö