Burlövs kommun
www.burlov.se

Luften utomhus

Luftkvaliteten i Burlövs kommun är påfrestad, men varierar från dag till dag beroende på bland annat väderförhållanden.

Trafiken största källan

Vi mäter dagligen kvaliteten på luften. Vägtrafiken är den största källan till luftföroreningar i vår region. Vi påverkas också av närheten till Malmö och Köpenhamn. Burlövs kommun genomkorsas av flera stora motorvägar där trafiken ökar.

 

De för kommunen mest problematiska luftföroreningarna utgörs av partiklar (PM10) och kvävedioxider. Våra mätningar visar att vi ligger under de gränsvärden, miljökvalitetsnormer, som anger när luften anses vara skadlig ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Besvärad av lukt från verksamheter i Malmö?

Grannkommunen Malmö får tidvis in klagomål angående dålig lukt. Eftersom luft och lukter inte stannar vid någon kommungräns, kommer liknande klagomål också till Burlövs kommun. Kontakta Malmö stads miljöförvaltning om du tror att lukten kommer från en verksamhet i Malmö stad.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö