Burlövs kommun

Planprogram Kronetorpstaden

Illustrationsplan för Kronetorpstaden

Illustrationsplan för Kronetorpstaden.

Kronetorpstaden omfattar cirka 100 ha och ligger mellan Arlöv och Åkarp, området begränsas av Södra stambanan och motorvägarna mot Malmö, Lund och Helsingborg. Ett planprogram har tagits fram för att beskriva möjlig utveckling av Kronetorpstaden, Burlövs kommuns nya stadsdel.

Kronetorpstaden blir ett tillskott med ett utbud av attraktiva bostadsmiljöer, grönska, skola, badhus och rekreation. Området ska byggas stadsmässigt som en kvartersstad med blandat bostadsutbud, offentlig och privat service. Trygga och trivsamma platser, gator och parker ska locka till utevistelse och fungera som mötesplatser för alla åldrar. Stadsparken, skola, idrottsplats och badhus kommer att bli viktiga mötesplatser både för boende i Kronetorpstaden och kommunen i stort.


Syfte

Syftet med planprogrammet är att skapa en vision och helhetsbild för hela Kronetorpstaden som möjliggör en etappvis och långsiktig utveckling. Programmet ska samla planeringsunderlag, ange övergripande strukturer, gestaltningsprinciper
samt gemensamma förutsättningar inför kommande detaljplaner. Det ger en förutsägbarhet för alla inblandade: kommun, invånare, fastighetsägare och exploatörer.


Utbyggnaden av Kronetorpstaden kommer att pågå under lång tid. Detaljplanering och utbyggnad kommer att ske etappvis. Målet är att skapa en attraktiv stadsdel med goda kollektivtrafikförbindelser som även har till uppgift att länka samman kommunens olika delar.


Den nya stadsdelen

Stadsdelen planeras för cirka:

  • 5 000 bostäder
  • 10 500 invånare
  • 35 000 m2 BTA (bruttoarea) kontor, handel och liknande


Det innebär behov av:

  • 9-10 parkeringshus
  • 5-6 förskolor med 120 barn i varje
  • 2-3 grundskolor med 600 elever/skola
  • särskilda boendeformer och annan service.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö