Burlövs kommun

Elda avfall och ris

Trädgårdsavfall

Eldning av trädgårdsavfall får endast ske när det inte riskerar att orsaka olägenheter för miljön och människors hälsa. Ta hänsyn till dina grannar så att de inte störs på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor.

 

Mellan den 15 mars till den 15 oktober är det förbjudet att elda trädgårdsavfall inom bland annat detaljplanelagt område, enligt 11§ lokala miljöföreskrifter för Burlövs kommun.

 

Tänk på att det finns bättre sätt att ta hand om trädgårdsavfall än att elda det. Du kan bl. a. kompostera trädgårdsavfallet eller lämna det på en återvinningscentral. Det avfall som du lämnar på återvinningscentraler används för energiutvinning eller komposteras och blir jordförbättringsmedel.

Annat avfall

Att elda annat avfall t. ex. hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor och dylikt är inte tillåtet. Undantag för att få elda avfall kan anmälas hos miljö- och byggnämnden, som då beslutar om försiktighetsmått eller förbud som kan överklagas.

 

Eldning av avfall tillåts egentligen bara i en förbränningsanläggning som har tillstånd att elda avfall. Vid eldning i öppen eld, kaminer eller i pannor är förbränningen ofullständig. Det avgår en mycket större mängd föroreningar till luften än vid förbränning i en väl kontrollerad avfallsförbrännings-anläggning med modern rökgasrening. Askan från avfallsförbränning kan innehålla många olika föroreningar beroende på vad som eldats, vilket kan ge upphov till markföroreningar. I kontakt med vatten kan föroreningar laka ur askan, och ytterligare förorena miljön.

 

En annan anledning till inte tillåta eldning av avfall är att det i första hand ska återanvändas eller återvinnas.

Brandrisk

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. För att få reda på vilken brandriskprognos som gäller för tillfället eller om eldningsförbud råder kan du kontakta Räddningstjänsten SYD.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö