Burlövs kommun

Höns

Om du bor inom ett detaljplanerat område och vill ha höns hemma behöver du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggavdelningen.

Detta gäller när det kommer till hönshållning i Burlövs kommun

Vill du hålla mer än fem höns behöver du söka tillstånd för det. Vi godkänner inte tupp på grund av störningsrisken.


Bestämmelserna om djur inom detaljplanerat område finns i de lokala miljöföreskrifterna för Burlövs kommun. För att minimera störningar för omgivningen är tillståndet förenat med särskilda villkor för att förhindra uppkomst av olägenheter för människors hälsa eller miljö.

Ansök om tillstånd för hönshållning

Om du vill ansöka om tillstånd för att ha mer än fem höns använder du vår e-tjänst nedan. Till ansökan ska följande bifogas:


 • Skötselrutiner - rengöring, utfodringsintervall m.m.
 • Gödselhantering - hur lagras gödsel, hur länge lagras gödseln, var sprids den m.m.
 • Namn och adress på närboende som kan beröras
 • Karta där placering av följande är inritat med måttangivelser:
  1. Djurens utrymme (inhägnad, stall etc.)
  2. Foderutrymmen
  3. Gödselförvaring
  4. Utfodringsplats


När du skickar in ansökan är det viktigt att den är så komplett som möjligt för att minska handläggningstiden.

Avgift

För hanteringen av ansökan tas en avgift om 4788 kronor ut. Avgiften är fastställd enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Djurskydd

Det övergripande målet med djurskyddsarbetet är att alla djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö