Burlövs kommun

Miljötillsyn

Som företagare har du ansvar för att arbeta med egenkontroll. Det innebär att du ska planera och kontrollera din verksamhet så att det inte blir problem i form av störningar och skador på människors hälsa eller miljön.

Miljö- och byggavdelningen

Miljö- och byggnämnden är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken inom Burlövs kommun. Miljö- och byggavdelningen utför det operativa arbetet för nämnden.

Tillsynsarbetet kan bedrivas på olika sätt, oftast genom tillsynsbesök på plats eller att handlingar begärs in för granskning. Vi kontrollerar hur ditt företag arbetar med egenkontroll och att miljölagstiftningen följs.

 

Vägledning och information för förbättring

Vi arbetar också med att ge vägledning och information om hur du kan förbättra ditt miljöarbete. Om vi upptäcker brister får du efter inspektionen ett muntligt eller skriftligt besked om vad du behöver göra. Om det är allvarliga brister kan vi ställa krav på att du ska utföra undersökningar eller åtgärda bristerna inom en viss tid.

Inom tillsynen ingår också handläggning av anmälningar och anökningar.

Anmälningskrav

Verksamheter med krav på anmälan eller ansökan finns i lokala miljöföreskrifter, miljöprövningsförordningen och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö