Burlövs kommun
www.burlov.se

Förorenade områden

Upplysningsplikt om man upptäcker föroreningar

På en del av den mark som finns i kommunen har det tidigare funnits industrier eller andra verksamheter som kan ha förorenat marken. Om det vid till exempel bygg-, mark- eller rivningsarbeten påträffas misstänkta föroreningar måste man genast informera tillsynsmyndigheten. I Burlövs kommun är det Miljö- och byggnämnden du ska kontakta.

Om ett område misstänks vara förorenad kan det vara nödvändigt med en översiktlig markmiljöundersökning innan arbeten påbörjas.

Regler gällande förorenade områden

I miljöbalkens 10 kap. finns bestämmelser om förorenade områden. Bestämmelserna gäller för bland annat föroreningar i mark, vatten och byggnader. Tidpunkten för när föroreningen hamnat på en viss plats har ingen betydelse vid tillämpning av bestämmelserna, ansvaret preskriberas inte.

Ansvarig för avhjälpandeåtgärder (sanering) och undersökning är i första hand den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet som orsakat föroreningen. Här ingår även den som gör så att en förorening kan spridas, t ex den som schaktar eller gräver i ett förorenat område.

I vissa fall finns de inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för avhjälpandeåtgärderna. I de fallen är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999, och då känt till eller borde ha upptäckt föroreningen, ansvarig för undersökning och efterbehandling.

Den ansvarige är skyldig att bekosta de avhjälpandeåtgärder som behövs.

Innan avhjälpandeåtgärder görs måste en anmälan skicka in till Miljö- och byggnämnden.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö