Burlövs kommun
www.burlov.se

Företagens kemikaliehantering

Den som är verksamhetsutövare måste se till att kemikalier hanteras så att hälso- och miljörisker minimeras.

Riskbedömningar, förvaring och säkerhetsdatablad

Genom att göra regelbundna riskbedömningar av kemikaliehanteringen så hjälper det dig att minska hälso- och miljöriskerna. Sedan är det viktigt att din personal får vetskap om hur kemikalierna ska hanteras. Det kan också vara av betydelse att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget.

 

Vid förvaring av kemikalier är det bra att utgå från att det vid händelse av spill inte ska komma ut några kemikalier i avlopp eller så att omgivningen förorenas. Därför är det oftast säkrast att förvara kemikalier inomhus på en tät yta utan golvbrunnar. Det kan också vara bra att förvara kemikalier inom invallning för att minimera risk för spridning vid spill. Om kemikalier ska samförvaras kan det vara nödvändigt att utreda om detta är lämpligt.

 

Förse dig med säkerhetsdatablad för de kemikalier som används i verksamheten. I säkerhetsdatabladen får du information om vilka risker som finns med kemikalierna och hur de ska hanteras. Därför är det bra om säkerhetsdatabladen finns tillgängliga för alla anställda som kommer i kontakt med kemikalierna.

Kemikalier i detaljhandeln

Som butiksinnehavare är du ansvarig för de kemiska produkter och varor som du säljer i butiken. Du måste ta reda på att de är rätt märkta och att de inte innehåller förbjudna ämnen. Farliga kemiska produkter ska vara märkta med farosymboler och text som informerar om faran. Det kan vara produkter som till exempel färg, tvättmedel, tändvätska och rengöringsmedel. Det finns också regler för vilka ämnen som inte får förekomma i till exempel leksaker och smycken. Reglerna är bland annat till för att skydda och varna konsumenter. Läs mer om märkning och kemikalier i varor på Kemikalieinspektionens webbplats, se nedan.

Tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter

För att få sälja och för privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Mer information om hur du gör för att söka tillstånd finns på Länsstyrelsens webbplats, se nedan.

Mer hjälp i arbetet med kemikalier

Kemikalieinspektionen har två databaser som kan vara till god hjälp i arbetet med kemikalier. De ger en bra vägledning vid genomgång och miljöanpassning av kemikalieanvändningen.

 

  1. Prioriteringsguiden, PRIO, - ger exempel på farliga kemiska ämnen. Den är i första hand tänkt att ge kunskap om hur du kan gå till väga när du bedömer vilka kemiska ämnen som är acceptabla ur hälso- och miljösynpunkt.
  2. Begränsningsdatabasen - är ett hjälpmedel för att snabbt hitta regler om förbud och andra användningsbegränsningar som gäller i Sverige för enskilda kemiska ämnen eller ämnesgrupper.

Du hittar databaserna på Kemikalieinspektionens webbplats, se nedan.

Tillsyn

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn av vissa delar av kemikaliehanteringen inom kommunen. Tillsynen kan handla om att säkerställa att hantering och förvaring sköts på rätt sätt.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö