Burlövs kommun

Djur

Skötseln av sällskapsdjur, vilda djur i fångenskap och djur för uppfödning regleras bland annat i djurskyddslagen (1988:534).

Djurägarens eget ansvar

Det är djurägaren själv som är skyldig att känna till de bestämmelser som finns för djurhållningen. Nationellt är det Jordbruksverket som har det övergripande ansvaret för djurskyddet i Sverige. Lokalt är det Länsstyrelserna som har ansvaret.

 

Om ni misstänker att ett djur far illa kontakta Länsstyrelsens djurskyddsavdelning via länsstyrelsens växel, tfn: 010 - 224 10 00. För mer information om djurskydd se Länsstyrelse Skånes webbplats.

 

Kommunen fortsätter att ansvara för miljö- och hälsoskyddstillsynen. Bland annat inom lantbruket avseende gödselspridning, hantering av avfall och bekämpningsmedel, vatten och avlopp. Hälsoskyddsfrågor kan handla om störningar i form av ljud och lukt från djur.

Djurhållning inom tätort

Inom område med detaljplan och inom vissa andra områden krävs det tillstånd av miljö- och byggnämnden att hålla följande djur:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Orm, det krävs tillstånd för både giftig och icke giftig orm.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö