Burlövs kommun
www.burlov.se

Miljöfarlig verksamhet

Vissa verksamheter och åtgärder kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och människors hälsa

Det kan röra sig om utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, skakningar, avfallshantering, kemikaliehantering med mera. Miljölagstiftning i form av miljöbalken och tillhörande regler finns för att minska och motverka störningar på miljön och människors hälsa.

 

Definitionen av miljöfarlig verksamhet finns i 9 kap. 1 § miljöbalken. Med miljöfarlig verksamhet menas:

  • All användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka störningar för människors hälsa eller miljön.

Några av de verksamheter som ingår i benämningen är industrier, bensinstationer, mekaniska verkstäder, bilverkstäder, biltvättar och lantbruk.

 

En del verksamheter som räknas till benämningen kan även göra stor miljönytta t.ex. avloppsreningsverk och återvinningsanläggningar m.fl.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö