Burlövs kommun
www.burlov.se

PCB - inventering och sanering

PCB, polyklorerade bifenyler, som kan finnas i förhöjda halter i fogmassor och golvmassor, måste inventeras och saneras.

Därför är PCB farligt

PCB kan bland annat orsaka nervskador, cancer och beteendestörningar. I naturen har PCB orsakat minskad reproduktionsförmåga hos många djur.

 

Byggnader som är uppförda, tillbyggda och/eller renoverade mellan 1956 och 1973 kan innehålla PCB och ska därför, enligt förordning (SFS 2007:19) om PCB m.m, inventeras. 

 

OBS! Bestämmelserna tillämpas inte på en- och tvåbostadshus som ägs av fysiska personer eller dödsbon och som är indelade som småhus enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Bestämmelserna gäller således inte heller för fritidshus.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö