Burlövs kommun
www.burlov.se

Miljörapport och årsrapport

Senast den 31 mars varje år ska både miljörapporter och årsrapporter lämnas in.

Miljörapport

De miljöfarliga verksamheter med tillstånd från Länsstyrelsen ska lämna in en miljörapport senast den 31 mars året efter det år som redovisningen avser. Miljörapporten ska lämnas in elektroniskt via Svenska miljörapporteringsportalen, SMP. På SMPs hemsida hittar du också instruktioner för hur systemet ska användas och mallar som kan vara en hjälp vid redovisningen av miljörapporten. Du kan också hitta vägledning om miljörapportering på Naturvårdsverkets hemsida.

Miljörapporten består av tre delar.

  • En grunddel för redovisning av administrativa uppgifter.
  • En textdel där du bland annat redovisar hur villkoren uppfyllts och eventuella åtgärder som vidtagits under året.
  • Den tredje delen - emissionsdeklarationen - behöver du bara lämna in om din verksamhet finns med i bilaga 1 till Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2006:9.

Mer information om vad de olika delarna ska innehålla finns i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2006:9.

Årsrapport

Vissa verksamheter har fått beslut från miljö- och byggnämnden med krav på att varje år lämna in en rapport om sin verksamhet, en så kallad årsrapport. De årliga rapporterna ska lämnas in senast 31 mars året efter det år som redovisningen avser. Årsrapporterna ska skickas till miljö- och byggnämnden.

Krav på årliga rapporter brukar bland annat gälla följande branscher.

  • Försäljning av drivmedel
  • Fordonstvättar
  • Vissa verksamheter med utsläpp av processavloppsvatten
  • Verksamhet som förbrukar lösningsmedel

Gå in på E-tjänster nedan för att ladda ner våra blanketter, välj den som passar er verksamhet . Om plats för anteckningar behövs utöver det utrymme som finns på blanketten kan ytterligare information lämnas i bilagor.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö