Burlövs kommun
www.burlov.se

Kulturhus och folkbibliotek på Möllegården

Ett foto som föreställer entrén till Möllegården
Projektet är för tillfället i projekteringsfasen

Beräknad tid för färdigställande: Hösten 2024
Upphandling pågår

Möllegården kultur görs om och blir Kulturhuset Möllegården! Med upprustade lokaler och justeringar i utemiljön kommer det nya kulturhuset att bli ett centrum för kulturupplevelser i kommunen. Bibliotek, utställningar, en kreativ verkstad, evenemang och föreställningar skapar tillsammans en levande och trivsam mötesplats för alla åldrar.

Projektet var till en början sammanlänkat med ombyggnationen av Dalslundskolan. De lokaler som tidigare var bibliotek behövdes till att bygga fler klassrum. Hösten 2022 flyttade Åkarps bibliotek från Dalslundskolan till Möllegården och har sedan dess varit öppet för allmänhet i tillfälliga lokaler i väntan på renoveringen.

En översiktskarta över Kulturhuset Möllegården som märker ut Huvudbyggnad, Glasgången, Gallerigången, Glashallen, Entré, Verkstaden och Grottan.

Tidplan

Renoveringen beräknas sätta igång hösten 2024. Hela Möllegården kommer innan dess att behöva stänga en kortare period för flytt av biblioteket från nuvarande lokaler till den tillfälliga placeringen i Glashallen och Gallerigången. Med undantag för dessa veckor är biblioteket öppet hela våren då ombyggnationen pågår. Under byggtiden får biblioteket en tillfällig entré via huvudbyggnaden.

Ritningar och skisser

Ett planprogram har tagits fram för att illustrera hur det framtida kulturhuset och folkbiblioteket ska se ut. Det gäller både ute- och innemiljön. Mycket fokus har legat på att göra lokalen och ytan utanför bättre tillgänglighetsanpassad. Dörröppningar kommer att breddas, marklutningar kommer att justeras för att öka framkomligheten. På grusplanen kommer det att skapas parkeringsmöjligheter för rörelsehindrade och avstigningsplats för färdtjänst.

En skissartad kartbild som visar hur utemiljön vid Kulturhusets entré kommer att se ut. Den visar hur marken fördelas mellan betongplattor, stenmjöl, kullersten och odlingsytor.

En skissartad kartbild som visar hur utemiljön vid Kulturhusets entré kommer att se ut.

Vanliga frågor och svar

Ja! När de nya bibliotekslokalerna invigs kommer Meröppet att vara installerat. Du som fyllt 18 år och har registrerat dig som Meröppetlåntagare kan då komma in på biblioteket utöver våra bemannade öppettider. Under Meröppet har besökare tillgång till biblioteksdelarna och Gallerigången där toaletter finns. I ett senare skede kommer Gallerigången att göras om till en ny permanent utställning om Charlotte Weibull som då också blir tillgänglig under Meröppet.

Det tillfälliga biblioteket på Möllegården har i första hand prioriterat ett utbud för barn då det är svårare för dem att reservera önskade böcker. När biblioteket får större och bättre anpassade lokaler kommer utbudet för vuxna att bli större, och tidskrifterna kommer återigen ha en plats i biblioteket. Så länge vi har ett mindre, tillfälligt bibliotek i Åkarp går det bra att reservera material från huvudbiblioteket i Arlöv.

Glashallen är en utställningslokal som tillfälligt används som bibliotek för de yngsta. När biblioteket flyttar in i sina permanenta lokaler kommer Glashallen återigen att bli en utställningslokal.

Nuvarande utställning om Charlotte Weibull finns i det rum som ska byggas om till bibliotekets barnavdelning. Utställningen öppnade 2017 och kan ses fram till att renoveringen påbörjas. Parallellt med ombyggnaden av Möllegården pågår arbetet med att skapa en ny permanent utställning om Weibull. Byggandet av denna kommer dock att ske efter att det nya kulturhuset har invigts.

Välkommen hit!

Det går bra att besöka Möllegården även under projekttiden. Klicka på länkarna för mer information.


Nuvarande öppettider: Besök Möllegården kultur. Länk till annan webbplats.

Bibliotekets hemsida: Biblioteken i Burlöv. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra aktiviteter hittar du i evenemangskalendern: Evenemangskalendern. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö