Burlövs kommun
www.burlov.se

Kulturhus och folkbibliotek på Möllegården

Möllegården kultur
Projektet är för tillfället i projekteringsfasen

Beräknad tid för färdigställande: våren 2024
Entreprenör: Liljewall


Projektet är en ombyggnad för att utnyttja kommunens fastigheter bättre. Med ett nytt folkbibliotek i Åkarp skapas ett centrum och nya möjligheter på Möllegården kultur för såväl gammal som ung i Burlövs kommun.

Projektet innebär ombyggnad av befintliga lokaler. Med ombyggnationen skapa flera rum för kulturupplevelser och möjlighet att erbjuda ett nytt folkbibliotek. Vi ser över tekniska förutsättningar för att göra Möllegården till en mer tillgänglig, modern mötesplats för alla medborgare.


Lokalerna har tidigare använts för butik och en permanent utställning om Charlotte Weibulls samlingar. Ny utställningsyta kommer iordningsställas för att visa samlingarna.


Projektet är sammanlänkat med Dalslundskolans ombyggnation. Under 2023 görs projektering och upphandling, ombyggnationen beräknas att påbörjas under hösten 2023 och avslutas under våren 2024.

Ritningar och skisser

Under projektets gång har ett planprogram tagits fram för att illustrera hur det framtida kulturhuset och folkbiblioteket ska se ut. Du hittar skisserna i menyn "Vill du läsa mer?" nedan.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö