Burlövs kommun
www.burlov.se

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

brunn för dricksvatten

Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) ger brunnsägare möjlighet att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet.

Registrera din brunn i ett formulär

Genom att fylla i ett enkelt formulär kan du som brunnsägare registrera din brunn för ett bättre skydd. Vinsterna med att ha brunnen registrerad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten, värme/energi eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan se din brunn när nya detaljplaner för ett område tas fram, eller vid andra förändringar som skulle kunna påverka din brunn.
  • Räddningstjänstens möjligheter att skydda din brunn, i samband med exempelvis en miljöolycka i ditt området, ökar om den är registrerad.


Genom att registrera din brunn och lämna information om vattnets kvalitet och kvantitet bidrar du som brunnsägare samtidigt till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen, till exempel som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten. Du bidrar också till den nationella övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Är din brunn redan registrerad?

Borrfirmor kan lämna in uppgifter till brunnsarkivet, därför kan din brunn kanske redan finns registrerad. I SGUs kartvisare hittar du i så fall information om brunnen.


Är det något i informationen som är fel eller läget inte är rätt kan du använda e-formuläret för att uppdatera informationen.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö