Burlövs kommun

Biltvätt

Visste du att allt vatten som går ner i brunnarna, från våra gator och andra hårdgjorda ytor, rinner orenat rakt ut i närmaste vattendrag och därifrån rakt ut i Öresund. Tvättvatten från tvätt av en bil innehåller inte bara "ofarlig" smuts. Det innehåller också tungmetaller, partiklar från asfalt och däck, oljerester och alla de kemikalier som ingår i de rengöringsmedel som används.

Tvätta bilen hemma på gatan eller garageuppfarten?

När du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner tvättvattnet oftast via en dagvattenbrunn eller ett dike direkt ut i våra vattendrag. Där kan det skada växter och djur.

I vissa fall kan dagvattensystemet vara kopplat till det kommunala reningsverket. Här kan föroreningar i tvättvattnet skada mikroorganismerna i reningsprocessen så att reningen försämras. Till slut kommer vattnet från reningsverket ut i vattendragen. Föroreningarna försämrar också kvaliteten på slammet från reningsverket.

 

För privat tvättning av fordon och om biltvättmedel används rekommenderar Burlövs kommun alltid att fordonet tvättas vid en gör-det-själv-anläggning eller automattvätt. Dessa är utrustade med efterföljande rening, där det smutsiga vattnet behandlas.

Är bilen inte alltför smutsig, kan du någon enstaka gång, spola av den på en plan gräsmatta eller grusplan. Då sjunker tvättvattnet ner i marken. Föroreningar i vattnet kan då brytas ner snabbare, istället för att rinna rakt ut till dagvattnet. Undvik att använda biltvättmedel. Se också till att du inte har en dricksvattenbrunn, dagvattenbrunn eller vattendrag i närheten.

Biltvättmedel

Vid val av tvättmedel är det viktigt att välja produkter som är mer skonsamma för miljön t.ex. de som är miljömärkta. Även om man använder miljömärkta biltvättmedel är de inte så miljöanpassade att de kan släppas rakt ut i vattendragen.

Fordonstvätt

Tvättas fordon med kemikalier i yrkesmässig regi, betraktas detta alltid som en fordonstvätt även om tvätten inte utförs på en stationär anläggning.

För att rena vattnet i tillräcklig utsträckning måste varje fordonstvätt vara ansluten till en slam- och oljeavskiljare. För större fordonstvättar kan dessutom i de flesta fall ytterligare rening i form av reningsverk krävas. Det renade vattnet ska alltid avledas till det kommunala spillvattennätet.

Att driva en fordonstvätt är förenat med en del skyldigheter. Vilka krav som ställs på den som driver en fordonstvätt sammanfattas i "Riktlinjer för fordonstvättar och spolplattor". I riktlinjerna framgår bland annat vilka gränser för föroreningar som inte får överskridas i spillvattnet. Riktlinjerna är framtagna i samarbete med Lund, Malmö och Eslövs kommuner och VA SYD.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö