Burlövs kommun

Lekplatser

Lekplats Tågarp

I Burlövs kommun finns ytor speciellt avsedda för lek och rörelse för barn. Målet är bland annat att inspirera barn och unga till lek och aktiviteter som är bra för hälsa och lärande.

Mål och riktlinjer

Målet för Burlövs kommun är att erbjuda barn och ungdomar i hela kommunen en varierad, attraktiv och stimulerande utemiljö som inspirerar till lek och aktivitet. Leken är en viktig del i barns utveckling och lärande. Lekplatserna ska vara säkra och uppfylla de regler som finns och de ska vara tillgänglighetsanpassade.

Inventering

En inventering av alla lekplatser i kommunen genomfördes i september 2016. Detta gjordes för att kontrollera status på utrustningen. Inventeringen används som underlag för att ta fram en handlingsplan för varje lekplats. Förskolor, skolgårdar och privatägda lekplatser har inte inventerats, men vi har tagits hänsyn till dessa när barnens avstånd till närmsta lekplats har analyserats.

Handlingsplan

Resultatet av inventeringen tillsammans med kommunens mål och visioner har resulterat i en handlingsplan för kommunens lekplatser. Handlingsplanen sträcker sig från 2018 till 2028. Kommunstyrelsen har godkänt handlingsplanen som ett inriktningsdokument för åren 2018-2022. Att det är ett inriktningsdokument innebär att det kan komma att ske förändringar i handlingsplanen över tid.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö