Burlövs kommun
www.burlov.se

Du som har enskild brunn

Hushåll som ligger utanför det allmänna dricksvattennätet får sitt vatten från enskilda brunnar där grundvatten tas upp från olika djup. Detta vatten kan vara av mycket god kvalitet, men det kan även vara förorenat av bakterier, nitrat eller bekämpningsmedel.

Egen kontroll viktigt

Det är viktigt att man regelbundet, minst vart tredje år, tar prov på sitt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov då de känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att man märker det. Speciellt viktigt är det om man har småbarn, då de är betydligt känsligare för vissa ämnen än vi vuxna normalt är.


Brunnsägaren ansvarar för skötsel av brunnen och för att vattenkvaliteten undersöks. Om det är problem med brunnen är det också ägaren som måste åtgärda problemen. För ytterligare information, kontakta kommunledningsförvaltningen, område miljö.

Livsmededelsverket ger också information, se nedan.


Under 2007 och 2008 genomfördes ett projekt av SGU och Socialstyrelsen, för att kartlägga vattenkvaliteten i de enskilda vattentäkterna. Resultat visar på att endast cirka 20 procent av alla enskilda brunnar hade tjänligt vatten. Ungefär lika stor andel hade otjänligt vatten.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö