Burlövs kommun
www.burlov.se

Klagomål på djur

Slumrande röd katt

Om du har klagomål på grannens husdjur, bör du i första hand själv tala med grannen. Om du bor i ett hyreshus behöver du tala med din hyresvärd innan du kontaktar oss. Om problemet inte går att lösa på annat sätt kan du kontakta Miljö- och byggavdelningen.

Om du störs av skällande hundar

Om du störs av skällande hundar bör du i första hand själv tala med hundägaren. Om problemet inte går att lösa på annat sätt kan du kontakta miljö- och byggavdelningen. Om du misstänker att skällandet beror på vanvård ska du istället kontakta Djurskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne, 010- 22 41 350.

För att underlätta ärendehanteringen ser vi helst att klagomål lämnas in med hjälp av blanketten för klagomål om olägenhet. Fyll även i en störningsdagbok och skicka in med klagomålet.

 

Du får vara anonym, men det kan i vissa fall innebära att ditt klagomål inte kan handläggas. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får ansvara för kontakten med kommunen om du vill ha information om ärendet.

Vad säger lagen?

Enligt 1 § i lag om tillsyn över hundar och katter ska djur hållas under uppsikt och skötas så att de inte orsakar skador eller avsevärd olägenhet. Detta innebär bl.a. att dju vid behov ska hållas kopplade och inte störa omgivningen genom oljud (t.ex. genom att skälla eller yla).

 

Enligt 36 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur t.ex. hundar hållas och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Med sådana olägenheter menas störningar som, enligt medicinsk eller hygienisk bedömning, kan påverka hälsan negativt och som inte är ringa eller helt tillfälliga (9:3 miljöbalken). Exempel på detta kan vara hundar som skäller eller ylar ihållande och under längre perioder.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö