Burlövs kommun
www.burlov.se

Köldmedier

Köldmedier finns till exempel i kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och i värmepumpar.

Därför är köldmedier skadliga för miljön

Vissa köldmedier har en negativ miljöpåverkan genom att de bryter ner ozonskiktet och fungerar som växthusgaser. Ett tunnare ozonskikt och ökad mängd växthusgaser innebär ökade risker för allvarliga skador på naturen och människors hälsa. För att minska utsläppen av växthusgaser och ämnen som bryter ned ozon, ställs särskilda krav på dig som är verksamhetsutövare för en köldmedieutrustning. 

Läckagekontroll

Alla som har en köldmedieutrustning som innehåller 3 kg köldmedium eller mer, ska för varje år se till att utrustningen genomgår en läckagekontroll. Det måste ske av ett företag som är certifierat för installation och kontroll av köldmedier. 

Årsrapport vid större anläggningar

Om det på en anläggning finns utrustning med en sammanlagd mängd köldmedier på 10 kg eller mer, ska man varje år lämna in en kontrollrapport till miljö- och byggnämnden. Årsrapporteringen ska vara inlämnad senast den 31 mars varje efterföljande år.

Ny f-gasförordning för flourerade köldmedier

Den 1 januari 2015 började en ny F-gasförordning gälla, EU/517/2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den nya förordningen kommer att beröra alla som tillverkar, installerar och använder kyl- och värmepumpsystem. Samtidigt gäller de äldre nationella reglerna fram till att dessa har anpassats med den nya förordningen.

 

I och med denna förordning går man över till att reglera köldmediekontrollerna efter den potentiella klimatpåverkan (GWP-faktor) de olika köldmedierna har vid ett läckage. Tidigare var det bara den installerade mängden (kg) köldmedier som avgjorde vilket kontrollintervall som skulle gälla.

 

För alla köldmediesystem på 3 kg (6 kg hermetiskt slutna) eller mer gäller förordningen redan från 1 januari 2015. För köldmediesystem under 3 kg (6 kg hermetiskt slutna) gäller förordningen från den 1 januari 2017.

 

Enligt F-gasförordningen blir det från och med den 1 januari 2020 förbjudet att installera utrustning innehållande köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (t.ex. R404A). Det blir även från och med detta datum förbjudet att utföra service eller underhåll av kylutrustning med nämnda GWP-faktor om utrustningen har en fyllningsstorlek på 40 ton CO2-ekvivalenter eller mer, motsvarar ca 10 kg R404A.

 

För mer information om tolkning av F-gasförordningen samt omräkning av läcksökningsintervall hänvisas till branschorganisationens webbplats, www.alltomfgas.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenskt användningsförbud av HCFC

Klorfluorkolväten, HCFC, är ett ozonnedbrytande ämne och en kraftfull växthusgas. Från och med den 1 januari 2015 är det förbjudet att använda det ozonnedbrytande ämnet HCFC. Förbudet omfattar kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumps-utrustning för yrkesmässigt bruk om köldmediemängden överskrider 3 kg.

 

Användning av HCFC förekommer både för privat bruk, i t.ex. kyl- och värmepumpsutrustning, och för yrkesmässigt bruk. Det beslutade användningsförbudet riktar sig enbart mot den yrkesmässiga användningen. Användningsförbudet omfattar inte anläggningar med en fyllnadsmängd med mindre än 3 kg.

 

HCFC regleras bl.a. i förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-03-15

Bygga, bo & miljö