Burlövs kommun
www.burlov.se

Köldmedier

Köldmedier finns till exempel i kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och i värmepumpar.

Därför är köldmedier skadliga för miljön

Vissa köldmedier har en negativ miljöpåverkan genom att de fungerar som växthusgaser. En ökad mängd växthusgaser innebär ökade risker för allvarliga skador på naturen och människors hälsa. För att minska utsläppen av växthusgaser, ställs särskilda krav på dig som är verksamhetsutövare för en köldmedieutrustning. 

Läckagekontroll

Alla som har en köldmedieutrustning som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2-e) eller mer, ska för varje år se till att utrustningen genomgår en läckagekontroll. Det måste ske av ett företag som är certifierat för installation och kontroll av köldmedier. 

Årsrapport vid större anläggningar

Om det på en anläggning finns utrustning med en sammanlagd mängd köldmedier på 14 ton CO2-e eller mer, ska man varje år lämna in en kontrollrapport till miljö- och byggnämnden. Årsrapporteringen ska vara inlämnad senast den 31 mars varje efterföljande år.


Skicka rapporten
via e-post till burlovs.kommun@burlov.se

eller posta den till:

Miljö- och byggnämnden

Burlövs kommun

Box 53, 232 21 Arlöv

F-gasförordning för flourerade köldmedier

Den 1 januari 2015 började en ny F-gasförordning gälla, EU/517/2014 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den nya förordningen berör alla som tillverkar, installerar och använder kyl- och värmepumpsystem.


I och med denna förordning går man över till att reglera köldmediekontrollerna efter den potentiella klimatpåverkan (GWP-faktor) de olika köldmedierna har vid ett läckage. Tidigare var det den installerade mängden (kg) köldmedier som avgjorde vilket kontrollintervall som skulle gälla.


Enligt F-gasförordningen blir det från och med den 1 januari 2020 förbjudet att installera utrustning innehållande köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (t.ex. R404A). Det blir även från och med detta datum förbjudet att utföra service eller underhåll av kylutrustning med nämnda GWP-faktor om utrustningen har en fyllningsstorlek på 40 ton CO2-ekvivalenter eller mer, motsvarar ca 10 kg R404A.


För mer information om tolkning av F-gasförordningen samt omräkning av läcksökningsintervall hänvisas till branschorganisationens webbplats, www.alltomfgas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö